Rozvodňa R 110 kV VE Hričov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/6

Rozvodňa R 110 kV VE Hričov

premietanie (slideshow)
Rozvodňa R 110 kV VE Hričov

Rozvodňa R 110 kV VE Hričov

(Foto: 14. júna 2009)

Vyrobená elektrická energia v synchrónych generátoroch, ktoré otáča prúd vody cez tri kaplanove turbíny, sa privádza do transformátorov, ktoré sú umiestené pred budovou strojovne. Vyrobený elektrický prúd sa transformuje na napätie 110 kV a privádza sa do elektrickej rozvodne vedľa elektrárne. Odtiaľto sa prenáša cez sústavu elektrických sietí pozostávajúcich z rozvodných zariadení, z transformovní a cez rozvodné siete až ku konečnému spotrebiteľovi. Distribučné vedenia 110 kV slúžia pre rozdelenie elektrickej energie z nadradenej sústavy (uzol Varín, Sučany, Liptovská Mara) a zdrojov elektrickej energie (tepelné a vodné elektrárne) pre zásobovanie distribučných staníc 110/22 kV.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1604

[0] Komentárov

Pridať komentár