Hať Vodného diela Hričov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/7

Hať Vodného diela Hričov

premietanie (slideshow)
Hať Vodného diela Hričov

Hať na Vodnom diele Hričov

Vodné dielo Hričov
(Foto: 14. júna 2009)

Pri výstavbe Vodného diela Hričov boli vybudované štyri haťové polia, ktoré hradia dvojsegmenty s rozmermi 19,4 x 10,3 m a kapacitou 3800 m3.s-1. Tri polia prevedú až 2 770 m3.s-1 vody. Pohyb segmentov je z oboch strán synchronizovaný pomocou elektrickej osi s pohonným zariadením umiestneným v búdkach na pilieroch. Piliere hate predpínajú proti ušmyknutiu oceľové laná kotvené do skalného podložia.
Haťové polia sú takmer uzatvorené, lebo prirodzený prietok vody rieky Váh v dostatočnom množstve prechádza cez tri kaplanove turbíny s hltnosťou 68 m3.s-1. V prípade, že by boli vysoké stavy vody (napr. po búrke a pod.), riadiaci štáb operatívne rozhodne, ako sa bude manipulovať. Ak má vodná nádrž dostatočnú kapacitu, tak zvýšené prietoky zostanú v nádrži, ale v prípade vysokého stavu vody sa musia otvoriť haťové polia, aby prebytočná voda mohla z vodnej nádrže bezpečne pretiecť do odtokového koryta Váhu. Takáto situácia však býva ojedinelá. Do koryta Váhu sa stále prepúšťa 5 m3.s-1 vody.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1074

[0] Komentárov

Pridať komentár