Reprezentačná miestnosť — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/11

Reprezentačná miestnosť

premietanie (slideshow)
Reprezentačná miestnosť

Reprezentačná miestnosť žilinskej radnice

Radnica mesta Žilina
(Foto: 26. 5. 2006)

Priečelie zasadacej miestnosti v historickej radnici Mesta ŽIlina, kde v strede sedáva prvý muž mesta, primátor, odkiaľ riadi zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na čestnom mieste je umiestená štátna vlajka samostatnej Slovenskej republiky so štátnym znakom a na náprotivnej strane je vlajka mesta Žiliny s historickým mestským erbom.

Žilinská radnica sa prvýkrát spomína v roku 1508. Čo bolo na jej mieste predtým, nie je známe, avšak je isté, že musela existovať aj staršia radnica, možno v inej lokalite. Dnešné sídlo primátora stojí na mieste staršieho domu, ktorý kúpilo mesto a oň spor s majiteľmi strečnianskeho panstva. Objekt sa stal definitívne majetkom mesta až v roku 1509. Budova (s pôvodnými gotickými pivnicami zachovanými dodnes) prešla viacerými stavebnými úpravami – od pôvodnej gotickej cez renesančnú až po súčasnú, ktorá vznikla po asanácii nadzemných častí budovy v roku 1890. V rokoch 1893 – 1894 postavili novú budovu, ktorá slúžila mestu do vybudovania Finančného paláca. Posledná vnútorná prestavba sa uskutočnila v roku 1993. Žilinský primátor sa vrátil do radnice v roku 1990 a sídlil tu až do roku 2011, kedy sa presťahoval do budovy Mestského úradu v Žiline. V radnici sa dnes nachádzajú reprezentačné priestory, v ktorých zasadá mestské zastupiteľstvo, konajú sa tu aj sobášne obrady a časť budovy využíva ako kancelárie aj Mestský úrad v Žiline. Na prízemí je busta rímskokatolíckeho kňaza a významného slovenského dejateľa, s citáciou básne Andreja Žarnova. Čelnú stranu budovy dotvára zvonkohra, ktorá od roku 1994 hrá melódie po odbití každej celej hodiny. Na priečelí radnice sa nachádza aj pamätná tabuľa pripomínajúca zrovnoprávnenie tunajších Slovákov s nemeckými kolonistami. Zobrazuje listinu Privilegium pro Slavis (Privilégium pre žilinských Slovákov), ktorú vydal 7. mája 1381 uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký počas návštevy Žiliny. Prvým známym predstaviteľom mesta bol v roku 1325 dedičný richtár Ján Petzold. Po ňom tu sídlilo viac ako 200 predstaviteľov mesta s rôznym označením funkcie (dedičný richtár, volený richtár atď.). Od roku 1990 stojí na čele mesta volený primátor.

Zdroj: Patrik Groma, Žilinský večerník č. 3, str. 17, dňa 17. 1. 2012.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1679

[0] Komentárov

Pridať komentár