Kríž v Kňazovej Lehote — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/8

Kríž v Kňazovej Lehote

premietanie (slideshow)
Kríž v Kňazovej Lehote

Kríž na cintoríne v Kňazovej Lehote

(Foto: 31. 8. 2009)

Filiálka Lietavská Svinná patrí pod Rímskokatolícku cirkev Farnosť Lietava. V Lietavskej Svinnej je postavený Kostol Sedembolestnej Panny Márie, historická zvonica z roku 1606 a kríže. V Kňazovej Lehote, ktorá bola v roku 1907 pripojená k Lietavskej Svinnej, je dom smútku a kríže.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lietava, 013 18 Lietava.
Farský úrad tel.: 041/597 10 16, 041/597 10 59.

Pod Rímskokatolícku cirkev Farnosť Lietava patria filiálky: Babkov, Bitarová, Brezany, Hôrky. Lietavská Svinná, Lietavská Závadka a Podhorie. Farnosť Lietava má Farský kostol Povýšenia svätého Kríža z roku 1400. Vo filiálke Bitarová je Kostol sv. Augustína, v Hôrkach Kostol Božského Srdca Ježišovho, v Lietavskej Svinnej Kostol Sedembolestnej Panny Márie, v Brezanoch Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov, v Lietavskej Závadke je Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, v Podhorí Kaplnka sv. Cyrila a Metoda. Vo filiálnych obciach sú kaplnky, zvonice a kríže. Farnosť Lietava patrí pod Dekanát Rajec.

Pod Rímskokatolícku cirkev Dekanát Rajec patria farnosti: Fačkov, Rajecká Lesná, Rajec, Konská, Rajecké Teplice, Lietava, Višňové a Rosina.Kategórie
Publikované
Rozmery 449*600
Návštev 1352

[0] Komentárov