Prima banka Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/4

Prima banka Žilina

premietanie (slideshow)
Prima banka Žilina

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina

Národná banka Slovenska schválila od 1. 1. 2012 zmenu názvu slovenskej Dexie banky na Prima banka Slovensko.

Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11, Žilina. Tel. infolinka: 0850 700 007, 041/511 11 11, fax: 041/562 41 29, e-mail:info@primabanka.sk, web: www.primabanka.sk.
Externá komunikácia: media@primabanka.sk, kód banky: 5600,
Bankomaty v Žiline: Hodžova 9 (centrum), Obvodová 1 (Solinky), Mariánske nám. 5 (centrum).

Centrála DEXIA banka Slovensko, a. s. Žilina

Národná banka Slovenska schválila od 1. 1. 2012 zmenu názvu slovenskej Dexie banky na Prima banka Slovensko.

Centrála DEXIA banky Slovensko, Hodžova 11, 010 11, Žilina. Tel.: 041/511 11 11, fax: 041/562 41 29, e-mail: info@dexia.sk, web: www.dexia.sk.
Externá komunikácia: media@dexia.sk, e-Banka: 0904 556 600, 041/5111 234, eb@dexia.sk.
Bankomaty v Žiline: Hodžova 9 (centrum), Obvodová 1 (Solinky), Mariánske nám. 5 (centrum).

Majoritným akcionárom Dexia banky Slovensko a.s. (v tom čase Prvej komunálnej banky a.s.) sa v máji 2000 stala nadnárodná francúzsko-belgická finančná skupina Dexia. Jej vstup do akcionárskej štruktúry žilinskej banky sa uskutočnil prostredníctvom dcérskej spoločnosti Dexia Kommunalkredit Bank so sídlom vo Viedni, ktorú tvorí európska banková skupina Dexia (51 %) a Kommunalkredit Austria (49 %). Rakúska spoločnosť vlastní v slovenskej banke so sídlom v Žiline 84,4-percentný podiel. Zostávajúca časť patrí slovenským mestám a obciam a individuálnym investorom. DEXIA banka Slovensko má sídlo v Žiline.

História: Finančný palác na rohu ulíc Hodžovej a Hurbanovej postavili v rokoch 1930-1931. Budovu naprojektoval v roku 1929 významný slovenský architekt Michal Maximilián Scheer. Stavebníkom objektu bolo Mesto Žilina. Architektonicky elegantná, na Slovensku ojedinelá budova s motívom skleneného valca na nároží, budova ktorá si zaslúži obdiv. Na prvý pohľad sú to akoby dve rôzne budovy. Bočné fasády s výrazným vertikálnym členením majú iný charakter ako predná fasáda. Vstup s mohutnou markízou je podopretý štyrmi piliermi. Nad ňou sa týči polvalec vystupujúci z hladkej plnej steny. Zasklenená stena polvalca dáva budove eleganciu. Budova bola postavená pre mestské úrady, ale neskoršie bola sídlom krajského a okresného národného výboru. V roku 1949 nadstavili štvrté poschodie. Po roku 1989 tu bola Prvá komunálna banka, jediná banka, ktorá mala sídlo mimo Bratislavy.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 6849

[0] Komentárov

Pridať komentár