Cestujúci v Rajci — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/26

Cestujúci v Rajci

premietanie (slideshow)
Cestujúci v Rajci


Železničná stanica Rajec – Railway station Rajec

Železničná trať Žilina – Rajec
(Foto: 22. 9. 2009)

Viac ako sto rokov už „Rajecká Anča„ zabezpečuje osobnú a nákladnú dopravu v tejto oblasti. Motorový vláčik je súčasťou Rajeckej doliny aj samotnej Žiliny. Takmer zanikla v nedožitých 104 rokoch, hoci prežila dve svetové vojny, hospodársku krízu, rôzne politické zriadenia, ale takmer neprežila kresťanskodemokratickú dzurindovsko-miklošovskú vládu. Smutné politické rozhodnutie o zastavení dopravy prišlo 2. februára 2003. Železničná spoločnosť, a. s., Bratislava so súhlasom vlády zastavila na tejto trati osobnú dopravu. Údajne pre nedostatok cestujúcich (pozri fotografiu). Už po dvoch týždňoch, od 17. februára 2003 „Rajecká Anča„ začala znovu premávať za výraznej pomoci Slovenskej investičnej a realitnej spoločnosti, a. s. Žilina, ktorá na prechodnú dobu vyrovnávala stratu vznikajúcu prevádzkovaním osobnej dopravy. Samospráva konala hneď. 25. apríla 2003 sa stretli zástupcovia mesta Žiliny, mesta Rajca, spoločností SIRS, ZSSK a DPMŽ a dohodli sa na vytvorení integrovaného dopravného systému.Samosprávy Žiliny, Rajca, Rajeckých Teplíc a obcí Rajeckej doliny môžu byť príkladom aj pre iné oblasti Slovenska, lebo sa vzopreli svojvôli vládnej moci a zachránili osobnú dopravu do Rajca.
Dňa 18. júla 2008 Železničná spoločnosť Slovensko predstavila prezentačnou jazdou zo Žiliny do Rajeckých Teplíc modernizovanú motorovú vlakovú súpravu. Na prezentačnej jazde sa zúčastnil generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Ing. Milan Chúpek, predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár a ďalší hostia.Kategórie
Publikované
Rozmery 796*600
Návštev 862

[0] Komentárov

Pridať komentár