Pamätná tabuľa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/17

Pamätná tabuľa

premietanie (slideshow)
Pamätná tabuľa

Kostol Obrátenia sv. Pavla a kláštor jezuitov v Žiline

Latinský nápis na pamätnej tabuli kláštora jezuitov v Žiline (tabuľa pred obnovou)
(Foto: 18. 5. 2024)

Latinský nápis na tabuli na budove sirotára, dnes kapucínskeho kláštora. Budova pochádza z 18. storočia, kedy ju postavili jezuiti, aby im slúžila ako kláštor. V roku 1773 bol rád jezuitov zrušený a v roku 1833 tu nitriansky biskup Jozef Vurum zriadil sirotinec. Slúžil pre siroty, ktoré prežili cholerovú epidémiu v roku 1831. O vytvorení sirotinca nás informuje tabuľa, ktorej text znie:

„EXELLENTISSIMUS ILLUSTRISSIMUS AC REVERENDENDISSIMUS DOMINUS
IOSEPHUS VURUM,
M. D. ET A. S. GRATIA EPPUS NITRIENSIS
S. C. ET R. A. M. ACTUALIS INTUS STATUS CONSILIARIUS
ORBATAE PARENTIBUS AC DERELICTAE PUBI EGENAE
PIA LARGITATE ET MUNIFICENTIA DICAVIT A. 1833“,

„Najvznešenejší, najjasnejší ako aj najdôstojnejší pán
JOZEF VURUM,
z vôle všemohúceho Pána a Apoštolského stolca nitriansky
biskup, v otázkach vnútroštátnych dôverný poradca cisársko-kráľovského Majestátu
Rakúsko-Uhorska, úbohým sirotám a rodičmi odvrhnutým deťom tento útulok vo svojej
milostivej štedrosti a dobročinnosti láskavo roku 1833 odovzdal.“


Spracoval: Mgr. Peter Šimko, historik Považského múzea Žilina.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 24

[0] Komentárov

Pridať komentár