Fero Kráľ — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

204/262

Fero Kráľ

premietanie (slideshow)
Fero Kráľ

Kovová kompozícia na fasáde nárožného domu ulíc Moyzesova a Revolučná v Žiline

Fero Kráľ a Stanislav Biroš
(Foto: 29. 3. 2024)

Mená autorov diela boli zistené autormi projektu Revízia z Považskej galérie umenia v Žiline, ktorého cieľom je súpis umeleckých diel v architektúre a vo verejnom priestore Žiliny. Viac sa o projekte dočítate na ich web. stránke (kliknite): www.reviziaumenia.sk.

Maliar, grafik a pedagóg Fero Kráľ dlhé roky žil a tvoril v Žiline. František Kráľ sa narodil 15. mája 1919 v Liptovskom Svätom Mikuláši a zomrel 18. novembra 2008 v Borinke neďaleko Bratislavy. V Žiline pôsobil od roku 1945 do roku 2005. Od roku 1959 pracoval v ateliéri na ulici Kálov, neskôr mal ateliér na sídlisku Hliny VII. Pochovaný je na Starom cintoríne v Žiline. Fero Kráľ vytvoril mnoho diel, maľoval Liptov, Oravu a Považie, tvoril grafiku, kresbu, vitráže aj mozaiku. Na žilinskej železničnej stanici cestujúcich upútajú vitráže zobrazujúce severozápadné Slovensko, ktoré vytvoril spolu s Róbertom Dúbravcom. Na Radnici mesta Žilina sú jeho vitrážové okná s motívmi Slovenska a Žiliny. Fero Kráľ organizoval výtvarný život širšieho regiónu Žiliny a podieľal sa na výchove viacerých generácií mladých výtvarníkov. Ovplyvnil aj tvorbu mnohých slovenských umelcov, napr. Miroslava Cipára, Zdena Horeckého, Vladimíra Kompánka, Alexa Mlynárčika, či Milana Paštétu.

Dňa 12. novembra 2014 o 14.00 hod. bolo slávnostné odhalenie pamätnej tabule významnému slovenskému maliarovi Ferovi Kráľovi. Pamätná tabuľa sa nachádza na čelnej fasáde budovy na Legionárskej ulici č. 19. V tomto dome mal akademický maliar Fero Kráľ ateliér. Na slávnostnom akte sa zúčastnili: Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Mgr. Anton Trnovec, prednosta MsÚ v Žiline, Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., predseda Zboru Žilincov, Ing. Gustáv Krušinský, podpredseda Zboru Žilincov, akad. sochár Ondrej Lipták, autor pamätnej tabule, členovia Zboru Žilincov a ďalší hostia. Z príbuzných boli prítomní: syn Fera Kráľa – akademický maliar Pavol Kráľ, predseda Slovenskej komory výtvarnej únie s manželkou (Bratislava), dcéry Fera Kráľa – akademická maliarka Mária Bernáthová zo Stupavy a Elena Ftoreková s manželom zo Žiliny. O vyhotovenie pamätnej tabule sa zaslúžili mesto Žilina a Zbor Žilincov. Iniciátorom vyhotovenia tejto pamätnej tabule, jej textu a dizajnu je podpredseda Zboru Žilincov Gustáv Krušinský. Matricu tabule zhotovil žilinský sochár Ondrej Lipták, ktorý zabezpečil aj jej odliatie v Kremnici.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 29

[0] Komentárov

Pridať komentár