Telocvičňa Makabi – מכבי — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

20/20

Telocvičňa Makabi – מכבי

premietanie (slideshow)
Telocvičňa Makabi – מכבי

Telocvičňa MAKABI – אולם התעמלות "מכבי"

Židovská telocvičná a športová jednota MAKABI v Žiline

Makabi Žilina. Výrazná vlna zakladania organizácií MAKABI na Slovensku sa prejavila koncom dvadsiatych rokov. Makabi bola určená predovšetkým pre mládež a mala charakter nielen telocvičný a športový, ale aj vzdelávací a kultúrny. V Žiline založili Makabi oficiálne v roku 1931. Do roku 1933 bola súčasťou Západoslovenskej župy v Bratislave, a uvedeného roku členom Stredoslovenskej župy so sídlom v Ružomberku. Prvým predsedom sa stal Alexander Márton, podpredsedom Teodor Ring, konateľom Ervín Steiner a náčelníkom Eugen Weiner. Vo výbore boli aj zapisovateľ, pokladník a prísediaci. Na svoje prvé vystúpenie cestovali členovia do Nového Bohumína, kde bol v lete 1932 župný vzlet. O rok neskôr v marci usporiadali prvú telocvičnú akadémiu. Žilinská Makabi sa členila na odbory telocvičný, športový a kultúrny.

Zdroj: Frankl Peter, Frankl Pavel: "Židia v Žiline", Žilina: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2009, s. 367 a 368.

III. zlet československých Makabi v Žiline. O tejto významnej športovej udalosti v roku 1937 sa viac dočítate v našej wikipédii po kliknutí na webový odkaz: III. zlet československých Makabi v Žiline.

V objekte bývalej Telocvične MAKABI sa dnes nachádza Bábkové divadlo Žilina. V popredí je bývalá Židovská ľudová škola v Žiline. Objekty patria Židovskej náboženskej obce Žilina.

Budova neďaleko žilinskej neologickej synagógy bola pristavená k židovskej ľudovej škole ako účelová budova pre telocvičňu a klubové miestnosti Makabi. Makabi bolo združenie židovských telovýchovných a športových spolkov v období prvej Československej republiky. Jeho úlohou bolo posilnenie telesnej zdatnosti členov, budovanie ihrísk a telocviční, usporiadanie súťaží a podobne. V Žiline spolok založili v roku 1931 a zanikol v decembri 1938. Jeho predsedom bol JUDr. Alexander Márton.
Makabi malo tri odbory: 1) Telocvičný, ktorého členovia cvičili podľa Tyršovej sústavy cvičení najprv na dvore židovskej ľudovej školy a v telocvični reálneho gymnázia na Hurbanovej ulici, pre ktorú židovskí podnikatelia nakúpili množstvo telovýchovného náradia. V cvičeniach pokračovali od roku 1937 už vo vlastnej telocvični v budove Makabi. 2) Športový, ktorý mal odbory ľahkoatletický, zimný, turistický, plavecký a stolnotenisový. Tento po dostavbe telocvične v roku 1937 mal svoje priestory v klubových miestnostiach v budove Makabi. 3) Kultúrny odbor.
Najväčšou akciou žilinského spolku bol „III. zlet československých Makabi,“ ktorý sa uskutočnil v Žiline 4. až 6. júla 1937. Cvičení sa zúčastnilo dvetisíc cvičencov, ktorí predtým prešli slávnostným sprievodom mestom. Patronát nad podujatím prevzalo mesto Žilina, jeho starosta Andrej Hvizdák a okresný úrad pod vedením Tibora Jesenského.
Novopostavená budova zo železobetónovej kostry vyplnenej pálenými tehlami, železobetónovými stropmi a plochou strechou s lepenkovou krytinou a nasypaným štrkom mala vonkajšie rozmery 44,3 krát 14,4 metra s výškou 8 metrov. Postavila ju v rokoch 1936 až 1937 podľa projektov Ing. arch. Júliusa Steina žilinská stavebná firma Ing. Vojtecha Fridnera.
Do telocvične s rozmermi 22 x 11 metrov a výškou 6 metrov sa vchádzalo cez vestibul. V telocvični bolo javisko s rozmermi 10 krát 7,1 metra, výškou 5 metrov a v suteréne pred javiskom miesto pre orchester. Projekt predpokladal, že priestory telocvične majú slúžiť tiež ako divadelná a prednášková sála. Neskoršie sa tu premietali aj filmy. Dve šatne boli určené pre telocvičňu a ďalšie dve súviseli s javiskovým priestorom. Na druhom podlaží sa nachádzala galéria, kancelária, foyer a prepojenie so školou.
Makabi používalo telocvičňu do konca roku 1938, keď zo zákona zanikli všetky židovské spolky a organizácie, a tým bola aj ukončená jej telovýchovná činnosť v tejto budove. Od roku 1942 do 1945 budovu prevzalo do prenájmu Miestne veliteľstvo Hlinkovej mládeže v Žiline.
V roku 1950 v telocvični s javiskom hrávali ochotníci z bábkového divadla Radosť. Pôvodne divadlo hrávalo len v nedeľu, neskoršie ako profesionálna Bábková scéna Krajového divadla hrávalo od roku 1953 častejšie. V roku 1959 sa uskutočnila generálna oprava a budova bývalého Makabi sa zmenila na technicky najmodernejšie „kamenné“ bábkové divadlo na Slovensku. Od roku 1961 tu vzniklo Bábkové divadlo Žilina. Tento názov nesie divadlo dodnes. V divadelnej sezóne 2012/2013 prešla budova ďalšou rozsiahlou rekonštrukciou.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a Ing. Milan Novák, PhD.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 3177

[0] Komentárov

Pridať komentár