Kaplnka na Starom cintoríne — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/18

Kaplnka na Starom cintoríne

premietanie (slideshow)
Kaplnka na Starom cintoríne

Prícestná kaplnka na Starom cintoríne v Žiline

Cirkevné pamiatky v Žiline
(Foto: 20. 3. 2024)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline zo dňa 17. februára 2020 schválilo Uznesenie č. 9/2020 k Plánu záchrany pamiatok na Starom cintoríne. Ide o tieto pamiatky: prícestná kaplnka, plastika Matka nad plačúcou urnou a torzo historickej vstupnej brány.

Na Starom cintoríne pri vchode od Jazykovej školy sa nachádza táto prícestná kaplnka. Postavili ju po založení cintorína asi v roku 1707. Pôvodný vstup na cintorín bol od Jazykovej školy, ktorý dnes slúži ako vedľajší vchod a hlavný vchod je teraz z Ulice Martina Rázusa pri dome smútku. Starý cintorín bol založený okolo roku 1707 na okraji mesta, ktorému predchádzala epidémia moru v roku 1679, keď zomrelo 150 ľudí. Obete moru pochovávali na roli Šefranica, ktorú neskoršie mesto vyčlenilo na cintorín. Mesto sa postupne rozrastalo, cintorín zostal obostavaný domami a komunikáciami. Aj plocha cintoríne je menšia. Časť cintorína zabrali pri výstavbe Sokolovne a na stavebné pozemky Svojdomov. Významnú časť cintorína zabrali pri výstavbe Rajeckej železnice a štvorpruhovej komunikácie. Z pôvodného vojenského cintorína, ktorý bol umiestený v tejto časti už nezostalo nič. Na cintoríne sú hroby starých žilinských rodín, významných osobností, žilinských rehoľníčok a rehoľníkov.Kategórie
Publikované
Rozmery 450*600
Návštev 43

[0] Komentárov

Pridať komentár