Ulica majstra sveta — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/2

Ulica majstra sveta

premietanie (slideshow)
Ulica majstra sveta

Ulica majstra sveta v Žiline

Mestská časť Závodie
(Schéma: mesto Žilina)

Ulica majstra sveta je vymedzená križovatkou s Pietnou ulicou a končí pri areáli SP Resort (Peter Sagan resort – Športhotel Žilina). Pomenovaná je po trojnásobnom majstrovi v cyklistike Petrovi Saganovi.

Uznesenie zo 7. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 12. 12. 2023 č. 325/2023 k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých záväzných nariadení. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje: Všeobecné záväzné nariadenie č. 15/2023 o určení názvov a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých záväzných nariadení.
1, Mesto Žilina určuje názvy a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Žilinská Lehota nasledovne:
Na Záhumní – pomenovanie novej ulice IBV, ktorá sa nachádza povyše cintorína.
Pod Borím – pomenovanie novej ulice IBV, ktorá sa nachádza od križovatky s ulicou Na Stráni.
2, Mesto Žilina určuje názvy a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Budatín nasledovne:
Čákiovská ulica – pomenovanie novej ulice, ktorá je vymedzená križovatkou s ulicou Hnedá.
Suňogovská ulica – pomenovanie novej ulice, ktorá je vymedzená križovatkou s ulicou Hnedá a Mrvečkova.
Čičkánikova ulica – pomenovanie novej ulice, ktorá sa nachádza medzi ulicami Čákiovská a Suňogovská.
Gulejova ulica – pomenovanie novej ulice, ktorá sa nachádza medzi ulicami Čákiovská a Suňogovská.
Martinčekova ulica – pomenovanie novej ulice, ktorá sa nachádza medzi ulicami Čákiovská a Suňogovská.
Mrvečkova ulica – pomenovanie novej ulice, ktorá je vymedzená križovatkou s ulicou Suňogovská.
Kristenovej ulica – pomenovanie novej ulice, ktorá sa nachádza medzi ulicami Čákiovská a Suňogovská.
3, Mesto Žilina určuje názvy a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Závodie nasledovne:
Ulica majstra sveta – pomenovanie novej ulice, ktorá je vymedzená križovatkou s ulicou Pietna.
3, Mesto Žilina určuje názvy a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Staré mesto nasledovne:
Námestie Vrbu a Wetzlera – územie budúceho námestia je vymedzené ulicami Kálov, P. O. Hviezdoslava, okrajom Sadu SNP a budovou Remeselníckeho domu.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 17

[0] Komentárov

Pridať komentár