Kostol Najsvätejšej Trojice — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/10

Kostol Najsvätejšej Trojice

premietanie (slideshow)
Kostol Najsvätejšej Trojice

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Varín

Farský Kostol Najsvätejšej Trojice
(Foto: 12. 8. 2008)

Rímskokatolícky farský úrad, Farská 326, 013 03 Varín.
Tel.: 041/569 21 97, e-mail: varin@fara.sk, web: www.fara.sk/varin.

Varín je samostatná Rímskokatolícka farnosť do ktorej patria filiálky Krasňany a Nezbudská Lúčka. Farnosť Varín má farský Kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1233, v Krasňanoch je Kaplnka Všetkých svätých a v Nezbudskej Lúčke Dom nádeje. Vo Varíne je Kaplnka sv. Kríža z roku 1200 a Kaplnka sv. Floriána z roku 1750, v Nebudskej Lúčke Kaplnka sv. Barbory a sv. Jána Nepomuckého. Rímskokatolícka farnosť Varín patrí pod Dekanát Varín. Od 4. 7. 2010 sú Gbeľany samostatnou farnosťou Dekanátu Varín, ktoré sa odčlenili od Farnosti Varín. K novej Farnosti Gbeľany bola pričlenená filiálka Nededza a Kotrčina Lúčka z Farnosti Teplička nad Váhom. Rímskokatolícka farnosť Varín, spolu s farnosťami Brodno, Divina, Gbeľany, Teplička nad Váhom, Strečno, Dolná Tižina, Belá, Lutiše a Terchová patria pod Dekanát Varín.
Pri založení fary roku 1200 bola vybudovaná kaplnka zasvätená Svätému krížu. V roku 1233 zasvätili nový Kostol Panne Márii. Po rokoch protestantizmu v 16.a 17. storočí bol v roku 1673 vrátený katolíkom. Pri vstupe do kostola je vstavaná klasicistická kaplnka z roku 1727. Pod kaplnkou je krypta Pongrácovskej rodiny. Neskorobarokový oltár z roku 1795, ktorý je upevnený priamo na stene s vysokým reliéfom polychromovej drevorezby Najsvätejšej Trojice, do ktorej je zakomponovaný výjav Nanebovzatia Panny Márie. Počas druhej svetovej vojny bola poškodená fara i kostol. Pri vyhodení železničného mosta tlaková vlna vyrazila okná z južnej strany a značne sa poškodila strecha kostola i fary. S opravami sa začalo v roku 1946 a dokončené boli výmaľbou interiéru kostola akademickým maliarom Mikulášom Klimčákom v rokoch 1949 - 1950. Následne bol vybudovaný nový organ (r. 1951). V r. 1984 vymenili krytinu strechy za medený plech, opravili trhliny v klenbe a múroch kostola.
(Text bol prevzatý z web. stránky Rímskokatolíckeho farského úradu Varín www.fara.sk/varin.)Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1693

[0] Komentárov

Pridať komentár