Železničná zastávka Strečno — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

20/33

Železničná zastávka Strečno

premietanie (slideshow)
Železničná zastávka Strečno

Železničná zastávka Nezbudská Lúčka – Strečno

Obec Nezbudská Lúčka
(Foto: 1. 9. 2009)

Železničná zastávka Strečno leží v katastrálnom území Nezbudskej Lúčky. Jej historicky a rokmi zaužívaný názov je Strečno, ktorý je známy aj turistickej verejnosti. Železničnú zastávku turisti využívajú v tejto atraktívnej oblasti na pešiu turistiku pohoria Malej Fatry, splavovanie Váhu, plavbu plťami po Váhu a návštevu dvoch hradov – Strečnianskeho a Starhradu. V roku 1990 sa táto neveľká obec so 420 obyvateľmi odčlenila od Varína a nastali pokusy o zmenu historického názvu železničnej zastávky. Zaužívaný a turistami známy názov zastávky zmenený nebol, hlavne pre finančné náklady, ktoré by boli s tým železnici vznikli a malá obec nemá na to peniaze. Zastávka Strečno je tiež pre ŽSR dôležitá dopravno-obchodná značka. Zmenením historicky zaužívaného názvu zastávky by vznikol pre návštevníkov tejto turisticky atraktívnej oblasti akurát chaos.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) na základe návrhu Železníc Slovenskej republiky, GR, Odbor dopravy, Klemensova 8, Bratislava rozhodlo, že názov železničnej zastávky sa mení z pôvodného názvu "Strečno" na nový názov "Nezbudská Lúčka – Strečno". Prevádzkovateľ dráhy ŽSR Bratislava predložil dňa 18. 11. 2014 návrh na vydanie rozhodnutia o zmene názvu jestvujúcej železničnej zastávky na trati Žilina – Košice. MDVRR SR na základe uvedeného návrhu dňa 24. 11. 2014 oznámilo začatie správneho konania o zmene názvu železničnej zastávky. Do stanoveného termínu neboli k novému názvu železničnej zastávky uplatnené žiadne námietky a pripomienky. Na základe uvedených skutočností MDVRR SR rozhodlo o zmene názvu. Obec Strečno sa však proti tomuto rozhodnutiu odvolala.

Zastávka Strečno má dnes dve hlavné koľaje. V minulosti bola v blízkosti zastávky baňa, kde sa ťažil asfalt. Nachádzali sa tu ešte dve koľaje nákladiska, ktoré slúžili ako odovzdávkové koľajisko vlečky „Varínasfalt”. Vlečka vychádzala z nákladiska a pomerne prudko stúpala vrstevnicou severovýchodným smerom k Lomu Nezbud. Asi po 400 metroch končila pri budove drviča a násypky. Po zrušení bane bolo odovzdávkové koľajisko a vlečka vytrhané. Ešte aj dnes dobre vidieť teleso bývalej vlečky, ktoré slúži ako prístupová asfaltová cesta k rodinným domom. Povyše domov vidieť časti budovy drviča Lomu Nezbud. Za ním sa nachádza po zatopenej bani jazero.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 2160

[0] Komentárov

Pridať komentár