Horná štôlňa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

26/31

Horná štôlňa

premietanie (slideshow)
Horná štôlňa

Lom Nezbud

Vstup do hornej štôlne
(Foto: 1. 9. 2009)

Lom Nezbud sa nachádza severovýchodne od železničnej zastávky Strečno v Nezbudskej Lúčke. V minulosti tam viedla vlečka firmy „Varínasfalt” zo železničnej stanice Strečno prudkým stúpaním a po približne 400 m končila pri budove drviča a násypky. Dnes sú koľajnice vlečky vytrhané a po telese vlečky vedie asfaltová cesta k rodinným domom. Cesta pokračuje chodníkom cez hustý porast až k objektu stavby drviča a násypníka. Odtiaľto chodníkom vpravo alebo vľavo prídeme k bývalému Lomu Nezbud. Tu bola ťažba prírodného asfaltu, ktorý sa ťažil už pred prvou svetovou vojnou. Bolo tu jediné nálezisko prírodného asfaltu v strednej Európe. Ťažba trvala až do roku 1942, niektoré pramene uvádzajú neskoršie roky. Po ukončení ťažby lom zaliala voda a vytvorilo sa prírodné jazero. Okrem stavby drtiča a násypníka sa v lome zachovali zvyšky štôlní. Sú niekoľko desiatok metrov dlhé, ale pre nebezpečenstvo závalu sa tam nedoporučuje vstupovať.

Nad obcou Nezbudská Lúčka uprostred lesa pod skalným útesom nachádza sa prírodné jazero. Na jeho mieste sa do roku 1942 nachádzala baňa na ťažbu prírodného asfaltu, ktorú po zániku zatopila voda. V bani sa ťažil asfalt už pred prvou svetovou vojnou. Hĺbka jazera sa odhaduje od 17 do 30 metrov. Nad zatopeným lomom sa nachádzajú zvyšky dvoch štôlní. Jedna má dĺžku len štyri metre a druhá je svojou dĺžkou 192 metrov zaujímavejšia. Jej chodba je široká až 4 metre a vysoká 5 metrov. V ďalšom úseku sa štôlňa rozširuje až na 5 metrov. Počas ťažby tu bolo položené koľajisko, po ktorom sa vo vagónikoch vyvážala vyťažená hornina na povrch. Asi po 50 metroch je z hlavnej chodby odbočka doľava, kde cez menšiu chodbu s rozmermi 2 x 2 metre sa nachádza menšia miestnosť. Pravdepodobne slúžila na uskladnenie dynamitu. Hlavná chodba pokračuje ďalej cez menší zával, za ktorým je vodná plocha s hĺbkou asi 20 až 30 centimetrov. Po miernom stúpaní je na chodbe už nepriechodný zával. Hoci sú štôlne pre návštevníkov lákadlom, nedoporučuje sa do nich vstupovať, lebo hrozí nebezpečenstvo závalu. Veľkosťou a krásnou prírodnou scenériou jazero mnohých láka na kúpanie. Na povrchu ohriata voda však skrýva studenú hlbokú vodu, ktorá si vyžiadala už nejednu obeť z radov kúpajúcich sa. Preto je kúpanie v jazere zakázané. V jazere sa nachádzajú aj ryby, ktoré sú tam umelo nasadzované.

O asfaltovej bani v Nezbudskej Lúčke si viac prečítajte v našej wikipédii (wiki) od autorov: Patrik Groma, Milan Novák, Peter Štanský, po kliknutí na web. odkaz: Asfaltová baňa v Nezbudskej Lúčke.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 2477

[0] Komentárov

Pridať komentár