Asfaltová baňa v Nezbudskej Lúčke — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/31

Asfaltová baňa v Nezbudskej Lúčke

premietanie (slideshow)
Asfaltová baňa v Nezbudskej Lúčke

Lom Nezbud – drtič s násypníkom

Asfaltová baňa v Nezbudskej Lúčke
(Foto: 1. 9. 2009)

Lom Nezbud sa nachádza severovýchodne od železničnej zastávky Strečno v Nezbudskej Lúčke. V minulosti tam viedla vlečka firmy „Varínasfalt” zo železničnej stanice Strečno prudkým stúpaním a po približne 400 m končila pri budove drviča a násypky. Dnes sú koľajnice vlečky vytrhané a po telese vlečky vedie asfaltová cesta k rodinným domom. Cesta pokračuje chodníkom cez hustý porast až k objektu stavby drviča a násypníka. Odtiaľto chodníkom vpravo alebo vľavo prídeme k bývalému Lomu Nezbud. Tu bola ťažba prírodného asfaltu, ktorý sa ťažil už pred prvou svetovou vojnou. Bolo tu jediné nálezisko prírodného asfaltu v strednej Európe. Ťažba trvala až do roku 1942, niektoré pramene uvádzajú neskoršie roky. Po ukončení ťažby lom zaliala voda a vytvorilo sa prírodné jazero. Okrem stavby drtiča a násypníka, dobre viditeľných aj z vlaku, sa v lome zachovali zvyšky štôlní. Sú niekoľko desiatok metrov dlhé, ale pre nebezpečenstvo závalu sa tam nedoporučuje vstupovať.

O asfaltovej bani v Nezbudskej Lúčke si viac prečítajte v našej wikipédii (wiki) od autorov: Patrik Groma, Milan Novák, Peter Štanský, po kliknutí na web. odkaz: Asfaltová baňa v Nezbudskej Lúčke.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 3312

[0] Komentárov

Pridať komentár