44 Uhorská škola (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/33

44 Uhorská škola (SK)

premietanie (slideshow)
44 Uhorská škola (SK)

44 – Štátna uhorská dievčenská meštianska škola, Ulica Romualda Zaymusa 3

Turistická informačná tabuľka č. 44 s QR kódom na Štátnej dievčenskej škole
(Foto: 9. 7. 2023)

V priestore za mestskou Hornou bránou sa v 18. a 19. stor. nachádzal mestský majer. Boli tu nielen hospodárske budovy, ale i ubytovne pre mestských sluhov, strážnikov. Títo mali na starosti ochranu mestských pastvín, polí a lesov, ale aj ochranu mestského majetku a bezpečnosť obyvateľov. V roku 1849 tu bola budova pre pastierov, budova sladovne patriaca Benjamínovi Kalinajovi, v ktorej bývalo 35 ľudí. Celkovo tu stálo 12 domov a ulica sa volala Majerská – Platea majer. Rozširovaním mesta vznikla situácia, že tieto hospodárske budovy prekážali jeho ďalšiemu rozvoju mesta, preto ich bolo treba odstrániť. Mesto v tom čase nemalo dostatok školských budov. Vedľajší pozemok mesto koncom 19. storočia využívalo na pre potreby hasičov, kde títo mali svoju budovu, ako aj stenu na sušenie hadíc. Hasiči tu ostali až do vybudovania svojho areálu v priestoroch bývalej Ďurčanského tehelne (dnes Námestie požiarnikov) v rokoch 1949 – 1953.
V priestore majera miesto hospodárskych budov a ostatných domov v roku 1912 sa začala budovať Štátna uhorská dievčenská meštianska škola, ktorú dokončili v roku 1919. Vtedy sa však už ulica nevolala Majerská, ale Sugarova – Sugar utca. K premenovaniu na Ulicu Romualda Zaymusa došlo vo februári 1919.
Štátna uhorská dievčenská meštianka bola založená v meste už v roku 1904, stála na inom mieste. Po roku 1919 sa táto škola na Zaymusovej ulici stala koedukačnou – čiže i s chlapcami pod názvom Štátna meštianska škola zmiešaná. Za Slovenskej republiky to bola Štátna meštianska škola chlapčenská.
Od roku 1949 sa ulica premenovala na Konevovu podľa mena maršala Červenej armády. K opätovnému navráteniu pôvodného názvu na Ulicu R. Zaymusa došlo v roku 1992. V roku 1949 sa škola premenovala na Prvú strednú školu zmiešanú a od roku 1953 to bola už I. Osemročná stredná škola ako jedna zo 4 v meste, po roku 1961 bola deväťročná. V rokoch 1956 až 1957 pristavili nové učebne a telocvičňu na dnešnej Komenského ulici v mieste, kde pôvodne stáli objekty hasičov.
Od roku 2003 bola škola transformovaná na cirkevnú školu. Budova aj pozemok boli za 1 Sk Mestom Žilina odovzdané cirkvi, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva 20. 2. 2006. Jej zriaďovateľom v súčasnosti je Žilinská diecéza. Škola nesie meno významného rímskokatolíckeho kňaza Romualda Čestislava Zaymusa (7. 2. 1828 – 19. 7. 1902, pôsobiaceho v Bytčici) a je zasvätená Nepoškvrnému počatiu Panny Márie. Posledná rekonštrukcia budovy sa uskutočnila v rokoch 2010 až 2012.
Budova školy je zapísaná do Zoznamu pamätihodností mesta Žilina pod číslom 12 na základe návrhu, ktorý schválili poslanci MsZ v Žiline dňa 24. augusta 2009. V návrhu bolo zdôvodnená architektonická hodnota objektu podrobným opisom jeho súčasného stavu, v ktorom sa uvádza, že stavba nadväzuje svojou hmotou na výškovú úroveň Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 70

[0] Komentárov

Pridať komentár