DPMŽ s. r. o. — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/14

DPMŽ s. r. o.

premietanie (slideshow)
DPMŽ s. r. o.

Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o.

Administration building – Verwaltung und Betriebsdienst

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova č. 2, 011 40 Žilina.
Tel.: ústredňa 041/566 01 11, 041/564 37 34, sekretariát riaditeľa 041/564 37 41, fax: 041/564 37 42, e-mail sekretariát: sektetariat@dpmz.sk, web: www.dpmz.sk.

História DPMŽ: Jedným z významných dátumov v histórii DPMŽ je jeho znovuobnovenie (zanikol v r. 1963), ktoré predložil primátor Žiliny Ing. Ján Slota na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline 6. 11. 1992. Znovuobnovenie DPMŽ inicioval u primátora Žiliny dopravný odborník Ing. Juraj Popluhár. Katastrofálna situácia v MHD neriešená desiatky rokov podnikom ČSAD n.p. Banská Bystrica sa rázne vyriešila rozhodnutím MZ v Žiline. V auguste 1992 kúpilo mesto z vlastných prostriedkov 6 nových sólo autobusov a v septembri 6 kĺbových autobusov (ev.č.100 – 111), zapožičalo (!) ich podniku ČSAD Banská Bystrica, ktorý v tom čase mal zabezpečovať MHD v Žiline. Vozidlá sa stali neskoršie majetkom znovuobnoveného DPMŽ, ktorý začal vykonávať dopravu pod vlastným menom od 1. 11. 1993. V auguste 1993 prebehla delimitácia majetku, vozidiel a 222 ľudí. S odstupom času sa potvrdilo, že rozhodnutie o obnovení DPMŽ bolo správne. Za niekoľko rokov Ing. Juraj Popluhár vybudoval DPMŽ za finančnej podpory mesta v takom rozsahu, že sa MHD v Žiline zaradila medzi popredné dopravné podniky na Slovensku a bola uznávaná v odborných kruhoch v zahraničí, hlavne v susednom Česku.

Novozvolený primátor mesta Žilina Ivan Harman zvolal 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 17. 1. 2007, kde hneď druhým bodom programu boli "Personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s podielom Mesta Žilina". Riaditeľ DPMŽ s.r.o. Ing. Juraj Popluhár doobeda pred zasadnutím MsZ, aby predišiel dehonestácii svojej osoby a dlhoročnej práce, požiadal o uvoľnenie z funkcie. Na jeho miesto bol menovaný, ktorý tam už bol aj prítomný, Ing. Igor Gubala, bývalý zamestnanec Žilinskej teplárne. Nezávislý poslanec Patrik Groma sa na zastupiteľstve pozastavil nad politickým menovaním keď povedal, že mohli radšej navrhnúť na miesto riaditeľa DP expremiéra Dzurindu, lebo ten má aspoň na to vzdelanie, aby riadil DPMŽ.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 3416

[0] Komentárov

Pridať komentár