Mestský investorský útvar — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

36/63

Mestský investorský útvar

premietanie (slideshow)
Mestský investorský útvar

Mestský investorský útvar s.r.o., Žilina


Mestský investorský útvar s.r.o. Žilina, Na priekope 17, 010 01 Žilina.
Tel.: 041 / 564 32 46, 041 / 564 31 54, fax: 041 / 564 31 53, e-mail: miu@miuzilina.sk, web: www.miuzilina.sk.

Predmet činnosti: Inžinierska činnosť vo výstavbe (majetkovo-právne vysporiadanie, predprojektová príprava stavieb, projektová príprava stavieb, príprava stavieb pre územné konanie, príprava stavieb pre stavebné konanie, výkon stavebného dozoru, príprava súťaží na verejné obstarávanie stavieb, cenové kalkulácie, SGR, príprava stavieb na kolaudačné rozhodnutie).
Investorská a poradenská činnosť, sprostredkovanie obchodu, podnikateľské poradenstvo, reklamná a propagačná činnosť, veľkoobchodná, maloobchodná, obchodná činnosť, prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, vykonávanie pozemných a inžinierskych, občianskych dopravných stavieb a stavieb ostatných budov. (Text prevzatý z web. stránky MIÚ Žilina.)


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 6024

[0] Komentárov

Pridať komentár