Bytový dom E9 - 62 b.j. — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

43/145

Bytový dom E9 - 62 b.j.

premietanie (slideshow)
Bytový dom E9 - 62 b.j.

Žilina - Hájik, 2. stavba. Bytový dom E9 - 62 b.j., technická infraštruktúra

(Foto: 9. augusta 2009)

Názov stavby: Žilina - Hájik, 2. stavba. Bytový dom E9 - 62 b.j., technická infraštruktúra. Investor: Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Zhotoviteľ: Slovpanel, a.s., Žilina, Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina. Generálny projektant: Ing. arch. Ľubomír Kružel, autorizovaný architekt. Termín výstavby: začiatok 1. 5. 2009 a ukončenie 31. 5. 2010.
Stavbu povolil: Mesto Žilina - spoločný obecný úrad 2008 C-36277 Há v Žiline 29. 1. 2009.

Živelná výstavba, či nerešpektovanie stanoveného počtu parkovacích miest, tu dlhodobo spôsobuje dopravné problémy. Mesto sa preto rozhodlo nové byty na Hájiku už nestavať a výstavbu tu dočasne zastaviť." Je to hlavne z kapacitných dôvodov. Potrebujeme vyriešiť prepojenie sídliska s centrom mesta," zdôraznil primátor Žiliny Ivan Harman. Navyužívanejšia dopravná spojnica medzi Hájikom a centrom mesta, ktorou je Rondel, sa pravidelne upcháva. „Pozastavenie výstavby sa však netýka len mestských nájomných bytov, ale výstavby všeobecne," povedal Harman. Rozpracované projekty sa podľa neho ešte dokončia, nové sa však predbežne povoľovať nebudú. „Priepustnosť komunikácií nie je taká, aby umožňovala na Hájiku ďalšiu výstavbu. Zdroj: Denník SME, Na Hájiku mesto zastaví výstavbu. 2. 12. 2008. A o mesiac v januári mesto stavbu povolilo!!!


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1864

[0] Komentárov

Pridať komentár