Limbová ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/29

Limbová ulica

premietanie (slideshow)
Limbová ulica

Bytové domy na Limbovej ulici v Žiline

Mestská časť Solinky
(Foto: 13. 10. 2013)

Limbová ulica sa nachádza v mestskej časti Solinky, v jej sídliskovej časti. Na ulici sa nachádzajú panelové bytové domy, základná a materská škola. S výstavbou tretieho žilinského sídliska sa začalo 17. 6. 1981 a ukončené bolo v roku 1988. Je tu postavených asi 4000 bytov a býva tu 12 029 obyvateľov (stav k 30. 6. 2022). Ďalšia výstavba dvoch obytných domov s viacúčelovým využitím pre obchodné priestory a poštu pokračovala aj v 90-tych rokoch. Bytové domy na sídlisku sú usporiadané v tvare podkovy, s pomerne veľkými vnútroblokmi.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Solinky (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Borová ulica (Borová), Centrálna ulica (Centrálna), Dubová ulica (Dubová), Gaštanová ulica (Gaštanová), Jaseňová ulica (Jaseňová), Javorová ulica (Javorová), Kopanice (Kopanice), Limbová ulica (Limbová), Námestie Dobrého pastiera (Námestie Dobrého pastiera), Obvodová ulica (Obvodová), Osiková ulica (Osiková), Platanová ulica (Platanová), Pod hliniskom (Pod hliniskom), Prielohy (Prielohy), Smreková ulica (Smreková), Ulica Jozefa Tombora (J. Tombora), Ulica Michala Šinského (M. Sinského), Zábrehy (Zábrehy), Zadný dielec (Zadný dielec), Zelené námestie (Zelené námestie);

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 71

[0] Komentárov

Pridať komentár