Grand Bio Universum — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

9/83

Grand Bio Universum

premietanie (slideshow)
Grand Bio Universum

Grand Bio Universum (Dom umenia Fatra)

Ulica Jozefa Vuruma v Žiline
(Foto: 9. 6. 2013)

V rokoch 1919 – 1921 postavil na Slovensku žijúci Moravák Ján Rufínus Stejskal budovu kina a divadla Grand Bio Universum. Pôvodne tu stáli dva domy zo 17. storočia. Secesnú budovu podľa projektov inž. Székelyho stavali pomerne dlho i kvôli viacerým zmenám v plánoch. Napríklad na základe požiadavky mesta musel ustúpiť so svojou stavbou dozadu, tak, aby dodržal plánovanú uličnú čiaru. Budovu stavala žilinská firma Ludvíka Kantúrka.
Budova mala javisko a veľkú sálu s dvoma galériami. Na prízemí bolo miesto pre 482 divákov, na prvom poschodí pre 199 a druhom poschodí bol priestor pre 146 návštevníkov. Po kolaudácii stavby v decembri 1921 bola tu 3. januára 1922 premiéra prvého hraného slovenského filmu „Jánošík“.
V literatúre sa niekedy vyskytujú dva termíny premietania filmu. V Prahe sa film premietal 25. novembra 1921 v troch kinách celé dva týždne. Slovenská premiéra filmu bola 3. januára 1922. Film bol natočený podľa scenára J. Žáka – Marušiaka v réžii J. Siakeľa. V hlavnej úlohe hral T. Pištek. Film je zrekonštruovaný Ivanom Rumanovským v digitálnej podobe. Účastníkom premiéry bol i vtedajší žilinský evanjelický farár Fedor Ruppeldt.
V rokoch 1983 až 1988 kino Fatra zrekonštruovali pre potreby Štátneho komorného orchestra v Žiline. Ten vznikol v roku 1974 z pôvodného Symfonického orchestra mesta Žilina (1949 – 1974). Žiaľ, pri tejto rekonštrukcii necitlivo odstránili pôvodný historický nápis na hornej fasáde budovy „GRAND BIO UNIVERSUM“. Ku kinu pristavili budovu pre potreby Štátneho komorného orchestra (SLOVAK SINFONIETTA – oficiálny názov v zahraničí). O vznik orchestra sa pričinil aj národný umelec Ján Cikker (1911 – 1989), ktorý má vo vestibule na prízemí aj svoju bustu.
Prvý slávnostný koncert bol 4. januára 1989. Tridsaťštyričlenný komorný orchester získal významné renomé nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pôsobia v ňom prevažne absolventi hudobných akadémií a konzervatórií. Medzi jeho najväčšie osobnosti patril prvý šéfdirigent maestro Eduard Fischer (1930 – 1993) a jeho nasledovníci Jan Valta, Leoš Svárovský a Oliver Dohnányi. S orchestrom spolupracuje i jeho čestný japonský šéfdirigent Tsugio Maeda, patriaci k najvýraznejším osobnostiam svetového interpretačného umenia.
Štátny komorný orchester získal množstvo medzinárodných uznaní a v súčasnosti patrí medzi svetovú špičku, o čom sa mohli presvedčiť labužníci klasickej hudby na jeho doteraz 2700 koncertoch konaných takmer vo všetkých štátoch Európy, Tunisku, Turecku, Arménsku, Japonsku, USA či Kanade. Tento orchester, ako prvý slovenský orchester, vystupoval na juhoamerickom kontinente v Brazílii. Štátny komorný orchester veľmi často hostí špičkových svetových umelcov, ktorí prinášajú nezabudnuteľné zážitky pre hudobných nadšencov nielen z nášho mesta. V Dome umenia Fatra sa konajú aj najrôznejšie spoločenské a kultúrne podujatia.
Zbor Žilincov osadil v roku 1997 na priečelí budovy dve pamätné tabule, ktoré pripomínajú premiéru filmu Jánošík a vznik Štátneho komorného orchestra. Dom umenia je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 13729/0.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík, Mgr. Peter Štanský. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 82

[0] Komentárov

Pridať komentár