Kunerad — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/35

Kunerad

premietanie (slideshow)
Kunerad

Kunerad

Erb obce Kunerad
(Foto: 30. 7. 2009)

Osada vznikla v údolí potoka Bystrička medzi jedlinovými lesnými pásmi ako laz obce Kamenná Poruba, preto mala spoločný vývoj s touto obcou ako zemianská obec. Prvý raz sa spomína roku 1490 (Hynyarad). Patrila zemianskym rodinám Praznovských a Athalmyovcov. V prvej polovici 16. storočia určité majetkové podiely v Kunerade prevzal do zálohu zeman Hranostaj (do roku 1511) a turčiansky zeman Lehocký (roku 1523 tri pozemky poddaných a polovicu dedičného richtárstva). Roku 1539 boli v Kunerade 10 sedliaci, roku 1543 4 sedliacké usadlosti, 10 rodín (z toho 2 nemecké mená Puczul a Šnap), 5 želiari a 1 richtár. Roku 1707 boli v Kunerade zákupný richtár s dvoma usadlosťami a traja želiari. Roku 1831 zemepánmi v Kunerade boli Beňovský, Huljak, Motešický, Sobek, Uhliarik. Lesné podiely niekdajšieho lietavského panstva v Kunerade odkúpil roku 1873 Leopold Popper, od Popperovcov zasa nemecký gróf dr. František Ballestrém. Lesný komplex grófa Mikuláša Ballestréma, ktorý koncom druhej svetovej vojny zahynul pri bombardovaní Drážďan, roku 1946 prešiel do vlastníctva štátu.
Z obce poznáme štyri varianty obecných pečatí, ktoré preberajú svoju symboliku z prírody. Ani na jednej z nich nie je uvedený letopočet. V súčasnom erbe je zelený olistený peň stromu sa štyrmi haluzami, pod ním vľavo je čierna líška. Vychádzal z pečate o priemere 25 mm, ktorá bola použitá v roku 1860. Je to napodobenie pečate z roku 1784. V obraze je olistený peň stromu sa štyrmi haluzami, pod ním vľavo je líška. Kolopis: SIGILL(VM) • PO(SSESSI)ONIS KUNERAD. (Text prevzatý a upravený z web. stránky obce Kunerad.)Kategórie
Publikované
Rozmery 449*600
Návštev 1717

[0] Komentárov

Pridať komentár