Park Rosinky – mapa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

46/46

Park Rosinky – mapa

premietanie (slideshow)
Park Rosinky – mapa

Park Rosinky

Mapa s parkom v mestskej časti Rosinky od r. 2023
(Mapu vyhotovila: Ing. Jana Feilerová)

Uznesenie č. 103/2023. k návrhu VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení.

Článok 1: Určenie nových názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina
(1) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Bytčica nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 1): Repkovského – Novo pomenovaná ulica v mestskej časti Bytčica, v lokalite nových ulíc pod parkom kaštieľa za ulicou Na stanicu.

(2) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Staré mesto nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 2: Scheerova ulica – Nové pomenovanie ulice je navrhnuté odčlenením krátkeho úseku z ulice Andreja Kmeťa od ulice Kálov po okraj Sadu SNP.

(3) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Rosinky nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 3): Park Rosinky – Park pozdĺžneho tvaru s dĺžkou asi päťsto metrov sa nachádza medzi Bagarovou a Nábrežnou ulicou v mestskej časti Rosinky.

VZN č. 2/2023. o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Schválené 21. februára 2023. Vyhlásené 2. marca 2023. Účinnosť od 17. marca 2023.

Park Rosinky. Park pozdĺžneho tvaru s dĺžkou asi päťsto metrov sa nachádza medzi Bagarovou a Nábrežnou ulicou v mestskej časti Rosinky. Sú tu prírodné dreviny, trávnaté plochy a detské ihrisko. Vďaka množstvu zelene tvorí pekný vstup do mestských častí Rosinky a Trnové a predstavuje pre obyvateľov tejto časti, ale i sídliska Vlčince priestor s vysokou spoločenskou hodnotou. Cez park preteká potok Rosinka, ktorý sa vlieva pod korunou hrádze vodného diela do Váhu. Park bol vybudovaný svojpomocne občanmi v roku 1965 na bývalom smetisku, kde neskôr pribudol mestský mobiliár.Kategórie
Publikované
Rozmery 959*600
Návštev 45

[0] Komentárov

Pridať komentár