Pamätník obetiam holokaustu — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/10

Pamätník obetiam holokaustu

premietanie (slideshow)
Pamätník obetiam holokaustu

Pamätník židovským obetiam holokaustu v Bytči

Pamätník na židovskom cintoríne v Bytči
(Foto: 23. 6. 2007)

Židovský cintorín sa nachádzal na južnom okraji mesta. Cintorín postihla tragédia, keď bol počas komunizmu zničený. Na jeho mieste sa dnes nachádza Pamätník židovským obetiam holokaustu, na ktorom je v hebrejčine, angličtine a v slovenčine napísaná tragédia o cintoríne. Text na pamätníku je nasledovný:

"NA TOMTO MIESTE SA NACHÁDZA CINTORÍN ŽIDOVSKEJ NÁBOŽENSKEJ OBCE
V BYTČI. ZA KOMUNISTICKÉHO REŽIMU BOL V ROKU 1979 ZNIČENÝ, AVŠAK JEHO
POSVÄTNOSŤ ZOSTÁVA NEDOTKNUTÁ.
NA PAMIATKU TÝCH, KTORÍ TU LEŽIA A AKO SPOMIENKA NA RABÍNA
JAAKOVA VALLIERA, HLAVNÉHO RABÍNA ŽIDOVSKEJ OBCE V BYTČI, TENTO
POMNÍK POSTAVIL PRAVNUK RABÍNA VALLIERA.
NECH JE TENTO POMNÍK AJ PAMIATKOU NA DUŠE MUČENÍKOV ZO ŽIDOVSKEJ
OBCE V BYTČI, KTORÍ BOLI DEPORTOVANÍ DO TÁBOROV SMRTI
V ROKOCH 1942 – 1944 A NEMOHLI BYŤ POCHOVANÍ PODĽA ŽIDOVSKÝCH
OBRADOV."

THIS PLACE IS THE JEWISH CEMENTERY OF THE JEWISH COMMUNITY OF BYTČA
IT WAS RAZED BY THE COMMUNIST REGIME IN THE YEAR 1979 BUT ITS
SANCTITY REMAINS.
IN ORDER TO PERPETUATE THE MEMORY OF THOSE WHO LAY IN THE DUST
AND THE MEMORY OF RABBI YAAKOV VALLIER O.B.M. CHEF RABBI OF THE
JEWISH COMMUNITY OF BYTČA A DESCENDANT OF RABBI VALLIER HAS
ERECTED THIS MONUMENT.
MAY THIS MONUMENT ALSO BE A MARKER FOR THE SOULS OF THE DEATH
CAMPS IN THE YEARS 1942 – 1944 AND WHO PERISHED IN SANCTIFICATION
OF GOD´S NAME AND DID NOT MERIT A PROPER JEWISH BURIAL.
Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 28

[0] Komentárov

Pridať komentár