Most do tehelne v Bytčici — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

17/44

Most do tehelne v Bytčici

premietanie (slideshow)
Most do tehelne v Bytčici

Most do bývalej tehelne v Bytčici

Most ponad Dlhú ulicu (cesta I/64), železnicu Žilina – Rajec a Bytčickú ulicu
(Foto: 4. 7. 2013)

Most do tehelne v Bytčici postavili ponad Rajeckú ulicu (cesta I/64), železnicu Žilina – Rajec a Dlhú ulicu. Hlinisko – čiže ťažobná jama, kde sa ťažila tehliarska hlina, nachádzala sa na Solinkách, na mieste terajšieho obchodného domu MAX. Odtiaľ sa vozila tehliarska hlina na vyklápacích vozíkoch úzkorozchodnej železničky na ďalšie spracovanie do tehelne. Preto bol ponad cestu a železnicu bol vybudovaný dopravný most, po ktorom prepravovali hlinu železničkou do tehelne. Hlinu z vozíkov vysypávali priamo do miešacej vane, kde sa rozdrvila a vymiešala s pridaním vody. Bytčická tehelňa mala výhodu, lebo zaústenie železnice bolo na úrovni prvého podlažia, kde sa nachádzal otvor na vysypávanie hliny do miešacieho zariadenia. V iných tehelniach, kde výškové podmienky neumožňovali zaústenie železnice do prvého podlažia, musela byť vybudovaná navyše rampa, po ktorej sa vyťahovali vozíky. Tehelňa zanikla, ale objekty tehelne a mostná konštrukcia sa zachovali dodnes. V Žiline bolo v minulosti niekoľko tehelní.

Každá tehelňa mala hlinisko – čiže ťažobnú jamu, kde sa ťažila tehliarska hlina. Tá sa musela dopraviť do tehelní povozmi (pri malých tehelniach), úzkorozchodných železničkách s vyklápacími vozíkmi, prípadne pri veľkých tehelniach aj pásovými dopravníkmi alebo nákladnými lanovkami. V tehelniach bývali skladiská hliny, kde hlina dozrievala, ale väčšinou sa hneď spracovávala. Po dobrom rozdrvení a vymiešaní s pridaním vody sa vytvorila vhodná hmota, z ktorej sa v lisovni lisovali surové tehly. Tie sa následne v sušiarni (väčšinou drevené parou vykurované baraky) sušili. V malých tehelniach sa surové tehly sušili naukladané voľne na vzduchu, prikryté pred dažďom. Po vysušení sa ukladali do kruhových pecí, kde sa vypálili pri teplote asi 1000 stupňov Celzia počas niekoľkých hodín. Po vypálení sa nechala pec vychladnúť a potom sa začali tehly expedovať. Neskoršie sa kruhové pece nahradili výkonnejšími tunelovými.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 80

[0] Komentárov

Pridať komentár