Park pri súkenke — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/9

Park pri súkenke

premietanie (slideshow)
Park pri súkenke

Park pri továrni na spracovanie súkna

Carl Gustav Swensson
(Foto: 29. 7. 2020)

Veľkopriemyselník Karol Löw pri Kysuckej ulici postavil v roku 1891 továreň na spracovanie vlny. Bola to najmodernejšia a najväčšia textilná továreň v uhorskej časti monarchie, ktorá pod názvom Uhorská továreň na vlnené látky, vojenské súkno a prikrývky vyvážala svoje výrobky do celej Európy, USA, Kanady, Mexika a do mnohých krajín sveta. Park pri továrni bol vybudovaný v roku 1891 a jeho pôvodná plocha ešte v roku 1922 bola pomerne veľká – 2,12 ha. Postupnou zástavbou sa park zmenšoval. Dodnes tu však možno vidieť ešte pozostatky tohto kedysi významného žilinského parku v podobe nádherných solitérnych drevín.
Park navrhol významný európsky krajinný architekt švédskeho pôvodu Carl Gustav Swensson (1861 – 1910). Na Slovensku projektoval sadové úpravy okolo Továrne na spracovanie súkna a záhradu okolo žilinskej vily Karla Löwa. Swensson pre Löwovcov projektoval aj pavilón na Hornouhorskej priemyselnej výstave v roku 1903 v Žiline. Samotná žilinská továreň bola budovaná veľkoryso a moderne. Tomu zodpovedala aj sadová úprava, pretože Löwovci kládli na úpravu okolia svojich stavieb veľký dôraz. V Jihlave mali nad továrňou a sídlom dokonca vlastné záhradníctvo. Výsadbu okolo žilinskej továrne Swensson naprojektoval ako prírodno-krajinársky park. V areáli boli vysadené pagaštany konské, javory horské, javory mliečne, lipy malolisté, lipy veľkolisté, duby letné, jasene štíhle, topole čierne 'Italica', ale aj exotické dreviny. Z pôvodnej výsadby sa zachovalo niekoľko solitérnych líp s obvodmi kmeňa nad 250 cm, štyri pagaštany konské a niekoľko dubov. Nad všetky vyniká obrovský majestátny solitérny exemplár duba letného s obvodom kmeňa 380 cm. Dodnes tu ešte možno vidieť pozostatky tohto kedysi významného žilinského parku v podobe nádherných solitérnych drevín. Ide o najstarší žilinský park, pri ktorom poznáme aj jeho autora. V bývalom parku sa nachádza aj najstarší strom v Žiline, lipa malolistá.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 88

[0] Komentárov

Pridať komentár