120 Paľova búda (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

81/83

120 Paľova búda (SK)

premietanie (slideshow)
120 Paľova búda (SK)

120 – Paľova búda

Turistická informačná tabuľka č. 120 s QR (Quick Response) kódom na Paľovej búde
(Foto: 9. 9. 2012)

Obľúbenou výletnou reštauráciou bola v minulosti Lesná reštaurácia Paľova búda v časti Bôrika – Chrastie. Pre žilinského hoteliera Pavla Folkmanna ju vyprojektoval v roku 1925 rodák z neďalekého Kuneradu, architekt Stanislav Bresciani. Navrhol ju vo švajčiarskom štýle ako viacpodlažný drevený objekt s dvoma vežičkami. Pre svoj osobitý vzhľad sa stala všeobecne známou mestskou stavbou a obľúbenou výletnou reštauráciou Žilinčanov. Táto budova nesie dodnes v ich povedomí pôvodný názov „Paľova búda" napriek tomu, že už dávno neslúži pohostinským a zábavným účelom.
Paľova búda bola na vtedajšie časy dosť ďaleko od Žiliny a postupne ju navštevovalo čoraz menej výletníkov. Jej prevádzka začala byť nerentabilná, objekty nepredajné, a preto v roku 1938 venoval Folkmann objekt „Paľovej búdy“ ženskému rehoľnému rádu – Kongregácii Sestier sv. Cyrila a Metoda (prišli v roku 1933 z Moravy do Považského Podhradia), ktorý v ňom vytvoril ústav pre starostlivosť o mentálne postihnuté dievčatá. Po zrušení ženských reholí v roku 1950 objekt prevzal rezort zdravotníctva. Zriadil v ňom sociálny ústav pre mentálne postihnutých. Potom, ako sa v roku 1980 sociálny ústav odsťahoval do Turia, Paľovu búdu dostala Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline a umiestnila v nej časť vojenskej katedry. Po roku 1990 sa Paľova búda na pár rokov vrátila k pôvodnému účelu ako pohostinstvo a študentská kaviareň.
V rámci reštitúcií bol objekt v roku 1996 vrátený Kongregácii sestier sv. Cyrila a Metoda, ktorá po roku 1989 obnovila svoju činnosť na Slovensku. Začiatkom roku 1998 poskytli budovu za cenu opravy do dlhodobého prenájmu novovzniknutému Univerzitnému pastoračnému centru pri Žilinskej univerzite (UPeCe). Budovu svojpomocne veriaci učitelia, študenti a Žilinčania zrekonštruovali pod vedením vtedajšieho správcu ThLic. Ladislava Stromčeka. Poslaním centra je napomáhať ľudskej a kresťanskej formácii študentov. Slúži tiež na vzdelávanie, porady, sústredenia, kurzy a ďalšie aktivity. Patrónom UPeCe je svätý Pavol.

Zdroj: Mgr. Peter Štanský, doc. Ing. Novák Milan, PhD. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 24

[0] Komentárov

Pridať komentár