Biopark v Parku svätého Juraja — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/31

Biopark v Parku svätého Juraja

premietanie (slideshow)
Biopark v Parku svätého Juraja

Biopark v Parku svätého Juraja v Trnovom

Mestská časť Trnové
(Foto: 3. 11. 2022)

Park svätého Juraja sa nachádza neďaleko Kostola sv. Juraja na Cintorínskej ulici. Pozemky, na ktorom bol postavený park, nemali v minulosti žiadne využitie a boli zarastené burinou. Park je ešte vo výstavbe, boli vybudované chodníky, terénne a sadové úpravy. Pribudli lavičky, odpadové koše, pódium, počíta s vybudovaním detského ihriska a ďalšej drobnej architektúry. Detské ihrisko bude v jeho severnej pre deti už od jedného roka. Celý priestor oživí vysadená zeleň, mólo a pódium. Stavebný úrad mesta Žilina vydal dňa 25. apríla 2018 územné rozhodnutie o využití územia pre „Park sv. Juraja v Trnovom“. Návrh na rozhodnutie o využití podala Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trnové, ktorá je zároveň vlastníkom väčšiny pozemkov pod budúcim parkom.
Pri revitalizačných prácach, ktoré trvali od apríla 2022, z územia parku boli odstránené pôvodné porasty z náletových drevín. Územie bioparku bolo riešené v troch základných častiach, a to voľné lúčne priestranstvo, mokraď s prirodzenou vegetáciou a menšia lúčna plocha. Vo vstupnej časti parku pribudli mlatové chodníky, móla s menšou mokraďou a parkový trávnik. Autorom projektu bioparku je krajinný architekt Matej Jasenka. Celkové náklady boli vo výške asi 150-tisíc eur.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 95

[0] Komentárov

Pridať komentár