Prírodný park Rosinky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/21

Prírodný park Rosinky

premietanie (slideshow)
Prírodný park Rosinky

Prírodný park Rosinky

Mestská časť Rosinky
(Foto: 3. 11. 2022)

Park pretiahnutého tvaru s dĺžkou asi päťsto metrov sa nachádza medzi Bagarovou a Nábrežnou ulicou. Rastú tu prírodné dreviny, trávnaté plochy a neskôr bolo vybudované detské ihrisko. Vďaka množstvu zelene tvorí pekný vstup do mestských častí Rosinky a Trnové a predstavuje pre mnohých priestor s vysokou spoločenskou hodnotou. Cez park preteká potok Rosinka, ktorý sa vlieva pod korunou hrádze vodného diela do Váhu. Park bol vybudovaný v roku 1965 svojpomocne na bývalom smetisku, neskôr pribudol mestský mobiliár.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 69

[0] Komentárov

Pridať komentár