Hotel Astoria — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/6

Hotel Astoria

premietanie (slideshow)
Hotel Astoria

Hotel Astoria

Potulky starou Žilinou 2
(Foto: 8. 10. 2022)

Pozemok na rohu dnešnej Národnej ulice a Sadu SNP kúpil Jozef Stanko roku 1901 za 3400 korún. O rok neskôr postavil prízemný secesný dom s vežičkou, v roku 1925 pristavil k budove verandu v smere do vtedajšieho Šrobárovho sadu. Jeho vdova Rozália uzavrela zmluvu s Karolom Weilom, ktorou mu povolila výstavbu hotela Astória na mieste jej domu (1928). Na základe stavebného povolenia sa uskutočnila prestavba, prístavba a nadstavba 2. poschodia budovy. Stavbu hotela Astoria projektoval arch. Žigmund Wertheimer a realizovala známa stavebná firma Bratia Novákovci. Hotel postavili za pol roka a okrem pôvodného domu s vežičkou zabral i susednú parcelu v smere do parku. Podľa dohody zostala budova naďalej v majetku Rozálie Stankovej, ale jej stavbu financoval a hotel užíval Karol Weil s manželkou. Tá po smrti manžela hotel viedla v rokoch 1932 – 1941. Astória mala v tom čase desať izieb, na prízemí bola kaviareň a jedáleň.
6. októbra 1938 sa v kaviarni uskutočnilo posledné zasadnutie vedenia slovenských komunistov pred ich odchodom do ilegality. 9. októbra 1939 bola táto politická strana zakázaná. Zasadnutie pripomínala v minulosti pamätná tabuľa. Po vojne darovala Rozália Stanková celý objekt Kláštoru rádu sv. Františka a Spoločnosti sv. Františka Salezskeho v Žiline, ktorých majetok bol po roku 1949 poštátnený.
V budove bol od roku 1941 obchodný dom ASO – Ander a synovia, v roku 1944 otvorili obchodný dom Eva, ktorého majiteľom bol Imrich Hlucháň. Prestavba hotela na obchodný dom sa uskutočnila od februára do novembra 1944, hotelová časť však naďalej existovala, stavebné úpravy robila Eva Mikulášová. Od roku 1950 patril dom krajskému, od roku 1961 okresnému osvetovému stredisku, bola tu i knižnica. Po prestavbe v tom istom roku bola v dome otvorená Pamätná izba dejín KSČ Považského múzea, otvorenia sa zúčastnil vodca komunistov na Slovensku Karol Bacílek. Súčasťou vystavovaných predmetov bola aj rubaška jedného z najvýznamnejších komunistov Slovenska zo Žiliny Júliusa Verčíka, ktorý po roku 1930 odišiel z KSČ, a preto museli neskôr tento výstavný exponát odstrániť. Dom vo vlastníctve okresného osvetového strediska prešiel v roku 1990 väčšou rekonštrukciou. Neskoršia kompletná rekonštrukcia začiatkom 90. rokov umožnila zmeniť využívanie budovy opäť na hotelové účely, ktoré sú tam i v súčasnosti.

Zdroj: Štanský, P., Mrva, M., Potulky starou Žilinou 2, Artis Omnis s.r.o. Žilina 2012, str. 48.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 92

[0] Komentárov

Pridať komentár