TS – OZ Servare et Manere — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/16

TS – OZ Servare et Manere

premietanie (slideshow)
TS – OZ Servare et Manere

4. výročie iniciatívy Strom pokoja s medzinárodnou účasťou

Strom pokoja – Tree of Peace:: Dub močiarny 'Green Pillar' – Quercus palustris 'Green Pillar'
(Foto: Lukáš Macek, 28. 9. 2022)

Jedným z vrcholov 13. ročníka festivalu Týždeň kresťanskej kultúry bola oslava 4. výročia medzinárodnej iniciatívy Strom pokoja, ktorú v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky realizuje občianske združenie Servare et Manere. Podujatie spojené s udeľovaním vyznamenaní združenia a vernisážou fotografií z expedície okolo sveta sa uskutočnilo v Diecéznom centre v Žiline. Zúčastnili sa ho veľvyslanci, diplomati a hostia z Brazílie, Dominikánskej republiky, Izraela, Japonska, Kanady, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Švajčiarska, Vatikánu a Slovenska. Prostredníctvom nahrávok sa účastníkom prihovorili rečníci z Tongy, Tuvalu, Ruska, Spojeného kráľovstva a z Fidži. Spoluorganizátormi podujatia na vysokej úrovni boli Žilinská diecéza, Žilinský samosprávny kraj a mesto Žilina. Po príhovore žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa vzácnych hostí svojimi príhovormi pozdravili priatelia a podporovatelia myšlienok Stromu pokoja.
Po príhovoroch hostí predstavil generálny tajomník Servare et Manere Marek Sobola plodné výsledky iniciatívy „Strom pokoja – Tree of Peace“, vďaka ktorej pamätné stromy rastú už v 18 krajinách na 4 kontinentoch. „Strom pokoja je spojený s potrebou mieru a vyhýbania sa globálnym vojenským konfliktom. Jej hlavným nástrojom je strom, živý organizmus, ktorý predstavuje rast, prosperitu a prírodu. Chceme posilniť solidaritu ľudstva a poukázať na globálne environmentálne problémy: na nezmyselné drancovanie prírody vo všetkých jej sférach – na súši, v oceánoch či na znečistenie ovzdušia. Všetky konania v rozpore s porozumením medzi národmi a zneužívaním prírodných zdrojov vedú k veľkým obetiam. Preto budeme radi, ak si naši hostia zo Žiliny odnesú posolstvo mieru“, povedal Marek Sobola. „Uvedomujeme si, že 4. výročie nie je počtom významné, ale zvolili sme ho preto, lebo rovnaký čas trvala aj 1. svetová vojna. Spomienka na 100. výročie tohto globálneho vojnového konfliktu stála za vznikom iniciatívy Strom pokoja“, spresnil generálny tajomník združenia.
Vyvrcholením slávnostného podujatia bolo udeľovanie vyznamenaní Servare et Manere. Medzi laureátmi Pamätnej medaily Stromu pokoja nechýbal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis a kancelár Biskupského úradu Dr. Štefan Žídek. Ďalšími ocenenými boli Peter Fiabáne, primátor Žiliny, Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, plukovník Jozef Paluba, biskupský vikár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, Peter Štanský a Jozef Feiler. Druhým udeľovaným vyznamenaním bola Pamätná medaila za expedíciu Stromu pokoja okolo sveta, ktorú Servare et Manere vytvorilo pre účastníkov a podporovateľov expedície do Oceánie spojenej s implementáciou Stromu pokoja. Medzi ocenenými laureátmi bola Dominika Sobolová, fotograf výpravy Lukáš Macek, Gabriel Rehák, Ľubomír Rehák, Robert a Kristina Stingray, Martin Fronc, starosta obce Divina a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika.
Počas stretnutia bol v záhrade Diecézneho centra v Žiline vysadený jubilejný tridsiaty Strom pokoja. Významným momentom osláv 4. výročia bolo doručenie potvrdenia o získaní Osobitného konzultatívneho štatútu v Hospodárskej a sociálnej rade OSN, ktoré bolo združeniu vyhotovené v New Yorku práve 28. septembra. Doteraz stromy tejto iniciatívy rastú ako svedkovia túžby po mieri a pokoji okrem Slovenska aj v Austrálii, na Fidži, vo Francúzskej Polynézii, Indii, Lichtenštajnsku, Nemecku, Nórsku, na Novom Zélande, v Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, USA, Srbsku, Tonge, Uzbekistane vo Veľkej Británii ale aj v Rusku, kde základné posolstvo iniciatívy – priateľstvo, mier a porozumenie medzi národmi zostalo nevypočuté. Cieľom projektu je podporiť posolstvo mieru výsadbou pamätných stromov na všetkých kontinentoch. Strom pokoja je európsky, medzinárodný a prísne apolitický projekt. Jeho hlavnou myšlienkou je motto „Urobme láskavosť miazgou tohto sveta.“
Tlačová správa, 28. septembra 2022, Žilina, OZ Servare et Manere.Kategórie
Publikované
Rozmery 400*600
Návštev 77

[0] Komentárov

Pridať komentár