Milan Hodoň — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

117/285

Milan Hodoň

premietanie (slideshow)
Milan Hodoň

Ing. arch. Milan Hodoň – Cena primátora mesta (in memoriam)

Slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina
(Foto: 22. 9. 2022)

Ing. arch. Milan Hodoň (* 10. január 1928 – † 13.12. 2012) – projektant, in memoriam. Navrhnuté ocenenie pri príležitosti 10. výročia úmrtia. Projektant zimného štadióna – zimný štadión v Žiline postavili v rokoch 1958 – 1961 podľa projektov Ing. arch. Milana Hodoňa a Ing. Jána Dlhopolčeka. Štadión bol výnimočný v tom, že ako prvý na Slovensku bol bez podporných stĺpov. Podporil príchod VŠD do Žiliny z Prahy. Ako vedúci odboru výstavby dokázal zabezpečiť a pripraviť priestory na presťahovanie univerzity: priestory na laboratória, internáty, byty pre pracovníkov. Bol poverený zriadiť Priemyselnú školu stavebnú. Zároveň sa stal jej prvým riaditeľom. Cenu prevzala jeho manželka.

Dňa 22. septembra 2022 o 16.30 hodine bolo v Radnici mesta Žilina slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina. Ocenenie si z rúk primátora Žiliny Petra Fiabáne prevzali ocenení, prípadne in memoriam príbuzný: Michal Maximilián Scheer – Čestné občianstvo mesta Žilina (in memoriam), Valéria Hrabovcová – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina, Ladislav Valkovič – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina, Mikuláš Mlynárčik – Cena mesta Žilina (in memoriam), Marek Mintál – Cena primátora mesta, Milan Hodoň – Cena primátora mesta (in memoriam).
Hudobný program: Adventure Strings – sláčikové kvarteto (Slavomír Glos 1. husle, Ivo Remenec 2. husle, Klaudia Remencová violončelo). Moderovali slávnostné odovzdávanie ocenení – Iveta Pagáčová a Michal Koleják.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 20

[0] Komentárov

Pridať komentár