Mikuláš Mlynárčik — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

95/285

Mikuláš Mlynárčik

premietanie (slideshow)
Mikuláš Mlynárčik

Mikuláš Mlynárčik – Cena mesta Žilina, in memoriam

Slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina
(Foto: 22. 9. 2022)

Mikuláš Mlynárčik (* 6. december 1894, Tatranská Kotlina – † 5. november 1977, Žilina) – zakladajúci riaditeľ Mestskej sporiteľne Žilina, slovenský horolezec, turista, in memoriam. Bol priekopníkom sporiteľníctva a turistického ruchu nielen v Žilinskom kraji, ale v celoslovenskom kontexte. Aktívne pomáhal aj židovským spoluobčanom v Žiline (viacerým žilinským Židom pomohol počas 2. sv. vojny s útekom alebo úkrytom – existujú svedectvá). Zakladajúci riaditeľ Mestskej sporiteľne Žilina – sporiteľňa za jeho vedenia dosiahla pozoruhodné výsledky, ktoré mali vplyv na hospodársky rozkvet mesta a okolia. V Žiline sa za pôsobenia sporiteľne vybudovali celé ulice rodinných domov a mesto sa rozvíjalo. Spoluzakladateľ Spolku tatranských horolezcov JAMES a zároveň jeho prvým predsedom. Uskutočnil vyše 2000 turistických a horolezeckých túr. Zameriaval sa na hrebeňové prechody. Pomáhal sprístupňovať rokliny a doliny Slovenského raja. Bol aktívnym lyžiarskym inštruktorom. Mal výrazný podiel na vybudovaní turistickej základne vo Vrátnej, pomáhal pri budovaní chát pod Chlebom a pod Suchým. Keď sa usadil v Žiline pomáhal pri zakladaní horskej služby v Malej Fatre. Bol aktívnym dopisovateľom časopisu Krásy Slovenska. Za zásluhy bol ocenený Zlatým odznakom JAMES, medailou Za zásluhy o rozvoj ČSZTV I. stupňa a Čestným odznakom HS Malá Fatra.

Dňa 22. septembra 2022 o 16.30 hodine bolo v Radnici mesta Žilina slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina. Ocenenie si z rúk primátora Žiliny Petra Fiabáne prevzali ocenení, prípadne in memoriam príbuzný: Michal Maximilián Scheer – Čestné občianstvo mesta Žilina (in memoriam), Valéria Hrabovcová – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina, Ladislav Valkovič – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina, Mikuláš Mlynárčik – Cena mesta Žilina (in memoriam), Marek Mintál – Cena primátora mesta, Milan Hodoň – Cena primátora mesta (in memoriam).
Hudobný program: Adventure Strings – sláčikové kvarteto (Slavomír Glos 1. husle, Ivo Remenec 2. husle, Klaudia Remencová violončelo). Moderovali slávnostné odovzdávanie ocenení – Iveta Pagáčová a Michal Koleják.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 13

[0] Komentárov

Pridať komentár