Ocenenie osobností 2022 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

63/285

Ocenenie osobností 2022

premietanie (slideshow)
Ocenenie osobností 2022

Ing. arch. Michal Maximilián Scheer – Čestné občianstvo mesta Žilina (in memoriam)

Slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina
(Foto: 22. 9. 2022)

Ing. arch. Michal Maximilián Scheer (* 7. január 1902, Považská Bystrica – † 9. február 2000, Nitra) – architekt, in memoriam. Patrí medzi významných slovenských architektov modernej architektúry tvoriacich v duchu funkcionalizmu. Vyštudoval pozemné staviteľstvo a architektúru v Brne. V roku 1925 prišiel do Žiliny kde sa začala jeho tvorba. Priaznivá situácia v rámci rozvoja mesta mu poskytla mnoho príležitostí realizovať sa. Postavil tu viacero víl, bytových domov, administratívnych budov a škôl. Za jeho najvýznamnejšie dielo sa považuje Finančný palác, ktorý bol postavený na úzkom pozemku v mieste stretávania sa ulíc. Počas vojny sa jeho tvorba presunula do Ružomberka, kde navrhol komplex Slovenských papierní (továrenské haly, administratívnu budovu a budovu hlavného vstupu). Po návrate do Žiliny v roku 1948 založil Krajský architektonický ateliér – Stavoprojekt a stal sa riaditeľom. Po vymyslenom obvinení bol zbavený funkcie, krátko väznený, a odišiel do Nitry. Navrhol prvý územný plán Nitry (1958) a viacero obytných súborov. Sídlisko Chrenová I., ním projektované, je zapísané do urbanisticko-architektonickej knihy UNESCO. Získal viaceré ocenenia: v roku 1965 Cena Dušana Jurkoviča za solitérny obytný dom v Nitre, 1967 Štátne vyznamenanie za zásluhy vo výstavbe od prezidenta ČSSR, 1992 Cena Emila Belluša za celoživotné dielo.

Dňa 22. septembra 2022 o 16.30 hodine bolo v Radnici mesta Žilina slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina. Ocenenie si z rúk primátora Žiliny Petra Fiabáne prevzali ocenení, prípadne in memoriam príbuzný: Michal Maximilián Scheer – Čestné občianstvo mesta Žilina (in memoriam), Valéria Hrabovcová – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina, Ladislav Valkovič – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina, Mikuláš Mlynárčik – Cena mesta Žilina, Marek Mintál – Cena primátora mesta, Milan Hodoň – Cena primátora mesta.
Hudobný program: Adventure Strings – sláčikové kvarteto (Slavomír Glos 1. husle, Ivo Remenec 2. husle, Klaudia Remencová violončelo). Moderovali slávnostné odovzdávanie ocenení – Iveta Pagáčová a Michal Koleják.Kategórie
Publikované
Rozmery 897*600
Návštev 18

[0] Komentárov

Pridať komentár