Valéria Hrabovcová — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

131/203

Valéria Hrabovcová

premietanie (slideshow)
Valéria Hrabovcová

Prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD. – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina

Slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina
(Foto: 22. 9. 2022)

Prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD. – emeritná profesorka na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií v UNIZA. Profesorka v odbore silnoprúdová elektrotechnika, svojou systematickou prácou vytvorila v oblasti elektrických strojov samostatnú vedeckú školu. Svojimi aktivitami sa významne podieľala na rozvoji aktuálnej problematiky so zameraním na elektrické stroje s permanentnými magnetmi (navrhovanie, modelovanie a konštruovanie strojov). Svoje skúsenosti zavádza do praxe aj v spolupráci s firmami a spoločnosťami v Žiline a v kraji, čím prispieva k rozvoju podnikateľského prostredia. Má mimoriadne zásluhy na získaní grantov TEMPUS, ktoré osobitným spôsobom zmenili pedagogickú a výskumnú orientáciu katedry a teda aj celej univerzity (získanie modernej prístrojovej a výpočtovej techniky, zavedenie nových predmetov). Táto spolupráca pokračuje dodnes vo forme výmenných medzinárodných stáži zahraničných študentov. Bola zodpovedná za riešenie 34 vedeckých a výskumných projektov doma i v zahraničí. Autorka 4 knižných monografií, ktoré boli vydané aj v zahraničných vydavateľstvách. Ďalej je autorkou mnohých knižných publikácií a študijnej literatúry, výsledky jej práce boli publikované v časopisoch, na domácich a zahraničných konferenciách atď. Svojich študentov vedie k samostatnosti a tvorivosti. Bola vedúcou viac ako 60-tich diplomových prác, vychovala viac ako 11 doktorantov. Získala viaceré ocenenia: plaketa Jána Amosa Komenského od rektora UNIZA za pedagogickú činnosť, Prémia za výnimočný vedecký ohla od Literárneho fondu v roku 2017 a iné.

Dňa 22. septembra 2022 o 16.30 hodine bolo v Radnici mesta Žilina slávnostné odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Žilina. Ocenenie si z rúk primátora Žiliny Petra Fiabáne prevzali ocenení, prípadne in memoriam príbuzný: Michal Maximilián Scheer – Čestné občianstvo mesta Žilina (in memoriam), Valéria Hrabovcová – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina, Ladislav Valkovič – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina, Mikuláš Mlynárčik – Cena mesta Žilina, Marek Mintál – Cena primátora mesta, Milan Hodoň – Cena primátora mesta.
Hudobný program: Adventure Strings – sláčikové kvarteto (Slavomír Glos 1. husle, Ivo Remenec 2. husle, Klaudia Remencová violončelo). Moderovali slávnostné odovzdávanie ocenení – Iveta Pagáčová a Michal Koleják.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 18

[0] Komentárov

Pridať komentár