Dávidova hviezda na pamätníku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/112

Dávidova hviezda na pamätníku

premietanie (slideshow)
Dávidova hviezda na pamätníku

Pamätník Cesta bez návratu – "אנדרטת "דרך ללא חזרה – "Road of no Return" Memorial

Autori: Arieh Klein a Jakob Enyedi, Izrael
(Foto: 9. 9. 2022)

Na pylóte Pamätníka "Cesta bez návratu" sa nachádza jeden zo symbolov judaizmu a židovského národa Dávidova hviezda. Má tvar šesťcípej hviezdy pozostávajúcej z dvoch rovnostranných trojuholníkov. Autor diela Arieh Klein dômyselným spôsobom vytvoril ojedinelé stvárnenie hviezdy, ktorá upúta návštevníkov. Pri rôznych pohľadoch na Pamätník, dokonca aj z výšky, vidieť neprehliadnuteľné umelecké stvárnenie Dávidovej hviezdy. Hviezda s hmotnosťou asi 80 kg bola vyrobená v Izraeli. Podľa židovskej tradície bol tento symbol na štítoch bojovníkov kráľa Dávida (1031 až 931 pred n. l.). Po prvýkrát objavuje na židovskej pečati zo 7. storočia pred n. l., ktorá bola objavená v meste Sidon. V 30. a 40. rokoch 20. storočia v nacistickom Nemecku a ním okupovaných územiach, museli byť všetci židia starší ako 6 rokov povinne označení žltým symbolom Dávidovej hviezdy so slovom Jude (žid) uprostred. Dnes sa Dávidova hviezda nachádza aj na vlajke štátu Izrael.

Ing. Ján Slota, primátor Žiliny za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča, bývalého veľvyslanca Izraela v Poľsku a bývalého predsedu izraelského parlamentu Sewacha Weissa a žilinského občana Arieha Kleina (77), ktorý prežil holokaust, odhalili pamätník obetiam holokaustu. Pamätník "Cesta bez návratu" stojí na mieste, kde od marca do októbra roku 1942 počas 2. svetovej vojny zriadili najväčšie zberné stredisko na deportáciu takmer 20.000 židov z celého Slovenska. V príhovore primátor Žiliny Ján Slota povedal, že zámer zriadiť zberný tábor na území mesta zamietla Mestská rada Žiliny na čele so starostom Vojtechom Tvrdým, a preto bol zriadený 21. marca 1942 v štátnom priestore v kasárňach v Žiline. Zrušený bol 24. októbra 1942. Pamätník venovalo Mesto Žilina na znak úcty týchto smutných udalostí. Autor myšlienky, postaviť pamätník na mieste zberného tábora, bol Arieh Klein (* 1927), žilinský rodák žijúci v Jeruzaleme.

Mayor of Zilina Mr. Jan Slota, together with the president of the Slovak Republic, Ivan Gasparovitch, the former Israeli Ambassador in Poland, and head of the "Knesset" Mr. Shevah Weiss, and Arieh Klein, citizen of Zilina in the past (77), holocaust survivor, unveiled the Memorial Statue in memory of the holocaust victims. The Statue "Road of no Return" stands on the site where during the 2nd world war, from march till October 1942 stood the biggest camp from which 20,000 Jews from all of Slovakia were sent to the east. In his speech, the Mayor, Mr. Yan Slota mentioned that the idea of building a camp was not accepted by the then Mayor Vojtech Tvrdy, and for that reason it was built in the barracks at the town border. The place was canceled October 1942. This Statue was dedicated to the memory of those sad times. The author of the idea to built this statue was Arieh Klein (1927), born in Zilina, living in Jerusalem.

Zoznam – List – רשימה.
Zoznam žilinských obetí holokaustu – The Holocaust victims of Žilina
רשימה שמית של קורבנות השואה מז'ילינה
Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 121

[0] Komentárov

Pridať komentár