Radničná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

28/31

Radničná ulica

premietanie (slideshow)
Radničná ulica

Radničná ulica v Žiline

Mestská pamiatková rezervácia Žilina
(Foto: 30. 8. 2005)

Je to stará pôvodná ulica historického jadra, pomenovaná podľa mestskej radnice, ktorá slúžila mestským potrebám od 15. storočia. Samotná radnica je však zaradená na námestie. Zadná časť radnice je už na tejto ulici. Jednotlivé domy na ulici boli prestavané. Dominantný je tu rohový dom na rohu Bottovej ulice, ktorý poznajú starí Žilinci ako Folkmannov dom. Pomenovaný je podľa majiteľa Pavla FOLKMANNA, ktorý tu v roku 1881 zriadil hostinec. Tento renesančný dom má na veži plechovú zástavku, so zvyškom dátumu 11. augusta 1886. Pripomína veľký požiar, ktorý bol zničil mesto. Podľa žilinského historika Alexandra LOMBARDINIHO bola v 17. a na začiatku 18, storočia v tomto dome DADANOVA kníhtlačiareň. (pozn. tá sa však nachádzala na rohu ulíc Sládkovičovej a Dolný val). Na ulici bolo v roku 1849 osem domov, tak ako aj dnes. Okrem námestia má iba táto ulica - spolu s Hodžovou ulicou - zachovalé arkády - "laubne".

Zdroj: Prikryl, Ľ. – Štanský, P.: mesto Žilina. RRP v Žiline, 1997, s. 45 a 46.

Pri novšom skúmaní som zistil, že Dadanova knihtlačiareň bola rohu ulíc Sládkovičova a Dolný val za domom záhradkárov. Pôvodná prízemná budova bola v roku 1997 zbúraná a dnes je tam jednoposchodová zelená budova. Ján Dadan mladší tam býval a mal tam aj tlačiareň, v dome oproti starej radnici - na rohu Bottovej ulici však zomrel, pretože ho tam opatrovali, bol vážne chorý, manželka mu predtým zomrela a nemali deti.
Mgr. Peter Štanský, riaditeľ Štátneho archívu Žilina.

O najnovšom archívno-historickom výskume o Dadanovej kníhtlačiarni a o Kníhtlačiarniach v Žiline do roku 1948 si prečítajte články v našej wikipédii od Mgr. Petra Štanského, riaditeľa Štátneho archívu v Žiline po kliknutí na webový odkaz:
Kde bola v Žiline Dadanova knihtlačiareň? a ďalší článok Kníhtlačiarne v Žiline do roku 1948.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1814

[0] Komentárov

Pridať komentár