Dopravný podnik mesta Žiliny — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/14

Dopravný podnik mesta Žiliny

premietanie (slideshow)
Dopravný podnik mesta Žiliny

Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o.

Administration building – Verwaltung und Betriebsdienst
(Foto: 26. 8. 2021)

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova č. 2, 011 40 Žilina.
Tel.: ústredňa 041/566 01 11, 041/564 37 34, sekretariát riaditeľa 041/564 37 41, fax: 041/564 37 42, e-mail sekretariát: sektetariat@dpmz.sk, web: www.dpmz.sk.

História DPMŽ: Jedným z významných dátumov v histórii DPMŽ je jeho znovuobnovenie (zanikol v r. 1963), ktoré predložil primátor Žiliny Ing. Ján Slota na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline 6. 11. 1992. Znovuobnovenie DPMŽ inicioval u primátora Žiliny dopravný odborník Ing. Juraj Popluhár. Katastrofálna situácia v MHD neriešená desiatky rokov podnikom ČSAD n.p. Banská Bystrica sa rázne vyriešila rozhodnutím MZ v Žiline. V auguste 1992 kúpilo mesto z vlastných prostriedkov 6 nových sólo autobusov a v septembri 6 kĺbových autobusov (ev.č.100 – 111), zapožičalo (!) ich podniku ČSAD Banská Bystrica, ktorý v tom čase mal zabezpečovať MHD v Žiline. Vozidlá sa stali neskoršie majetkom znovuobnoveného DPMŽ, ktorý začal vykonávať dopravu pod vlastným menom od 1. 11. 1993. V auguste 1993 prebehla delimitácia majetku, vozidiel a 222 ľudí. S odstupom času sa potvrdilo, že rozhodnutie o obnovení DPMŽ bolo správne. Za niekoľko rokov Ing. Juraj Popluhár vybudoval DPMŽ za finančnej podpory mesta v takom rozsahu, že sa MHD v Žiline zaradila medzi popredné dopravné podniky na Slovensku a bola uznávaná v odborných kruhoch v zahraničí, hlavne v susednom Česku.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 98

[0] Komentárov

Pridať komentár