Strom priateľstva s mestom Essen — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/3

Strom priateľstva s mestom Essen

premietanie (slideshow)
Strom priateľstva s mestom Essen

Hôrecká cesta v Žiline

Mestská časť Závodie
(Foto: 23. 5. 2022)

Hôrecká cesta sa nachádza v mestských častiach Závodie a Hájik. Jej časť v mestskej časti Závodie je vymedzená križovatkou s Ulicou Juraja Závodského a križovatkou s Essenskou ulicou pod sídliskom Hájik. Jej druhá časť patriaca pod mestskú časť Hájik je ohraničená križovatkou s Essenskou ulicou a hranicou s katastrálnym územím obce Hôrky. Ulica je pomenovaná podľa obce Hôrky.

Dňa 2. júla 2018 o 18.00 hod. primátori partnerských miest Žilina a Essen Igor Choma a Gaston Van Tichelt odhalili tabuľu s názvom Essenská ulica a zároveň tam vysadili i „Strom priateľstva“. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili v pondelok 4. decembra 2017 novú ulicu, ktorá je pomenovaná po belgickom meste Essen, s ktorým má mesto Žilina uzavreté partnerstvo. Ulica sa nachádza v mestskej časti Hájik. Strom priateľstva je zasadený v blízkosti Hôreckej cesty.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 397*600
Návštev 89

[0] Komentárov

Pridať komentár