Ulica Alexandra Rudnaya — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/9

Ulica Alexandra Rudnaya

premietanie (slideshow)
Ulica Alexandra Rudnaya

Ulica Alexandra Rudnaya v Žiline (Rezidencia Rudnayova)

Mestská časť Hliny
(Foto: 9. 8. 2022)

Ulica Alexandra Rudnaya sa nachádza južne od historickej časti mesta. Takmer po celej svojej časti prechádza mestskou časťou Bôrik, kratšou časťou tvorí aj hranicu medzi mestskými časťami Hliny a Bôrik. Vymedzená je križovatkou s Nešporovou ulicou na severnej strane a križovatkou s Centrálnou ulicou na južnej strane. Je dlhá asi 1300 metrov. Krátky úsek ulice na južnej strane vymedzený križovatkou s Centrálnou ulicou a križovatkou s Bajzovou ulicou oddeľuje mestskú časť Hliny od mestskej časti Bôrik. Na Hlinskej časti ulice sa nachádza zdravotnícke zariadenie a lekáreň.
Po jej kratšej časti pred ukončením na Centrálnu ulicu premáva trolejbusová doprava na sídlisko Solinky. Na ulici sa nachádza zastávka MHD – Rudnayova. Je pomenovaná po slovenskom biskupovi a kardinálovi Alexandrovi Rudnayovi (1760 – 1831).

Zoznam ulíc v mestskej časti Hliny (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bajzova ulica (Bajzova), Bánovská cesta (Bánovská cesta), Bezručova ulica (Bezručova), Bytčická ulica (Bytčická) – rozdelenie v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty - časti IV. okružnej, Čajakova ulica (Čajakova), Daxnerova ulica (Daxnerova) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom k Suvorovovej ulici, Gabajova ulica (Gabajova), Halašova ulica (Halašova), Hečkova ulica (Hečkova) – od križovatky s Nešporovou po križovatku s Kraskovou, Hlinská ulica (Hlinská), Hlinský park, Jarná ulica (Jarná), Kamenná ulica (Kamenná), Kollárova ulica (Kollárova), Komenského ulica (Komenského) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom na Hliny, Kraskova ulica (Kraskova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Kvetná ulica (Kvetná), Ladiverova ulica (Ladiverova), Lenčova ulica (Lenčova), Lichardova ulica (Lichardova), Mostná ulica (Mostná), Námestie Richarda Marsinu, Nešporova ulica (Nešporova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Mila Urbana, Palárikova ulica (Palárikova), Poľná ulica (Poľná) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Bajzovou, Pri Rajčianke (Pri Rajčianke), Puškinova ulica (Puškinova), Rajecká (Rajecká), Rovniankova ulica (Rovniankova), Ružová ulica (Ružová), Saleziánska ulica (Saleziánska), Severná ulica (Severná), Suvorovova ulica (Suvorovova), Škultétyho ulica (Škultétyho), Ulica Ambra Pietra (Ambra Pietra), Ulica Antona Bemoláka (Antona Bernoláka), Ulica Jozefa Cígera Hronského (Jozefa Cígera Hronského), Ulica Juraja Fándlyho (Juraja Fándlyho), Ulica Juraja Slottu (Juraja Slottu), Ulica Tomáša Ružičku (Tomáša Ružičku), Ulica Vendelína Javorku (Vendelína Javorku) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Vajanského ulica (Vajanského), Žitná ulica (Žitná);

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 99

[0] Komentárov

Pridať komentár