Ferdinand Čapka — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

37/96

Ferdinand Čapka

premietanie (slideshow)
Ferdinand Čapka

Akad. architekt Ferdinand Čapka

Ulica Antona Bernoláka
(Foto: 3. 7. 2009)

Pamätná tabuľa venovaná akad. architektovi Ferdinandovi Čapkovi. Umiestená je na Ulici Antona Bernoláka. Text na pamätnej tabuli:

Akad. arch. Ferdinand Čapka
15. 8. 1905 Viedeň – 2. 9. 1987 Rajecké Teplice
Projektoval železničnú stanicu, budovu Slovenských elektrární, tržnicu, športový štadión, reprezentačný dom, dom odborov, sídlisko Hliny s Bulvárom a iné stavby, čím architektonicky ovplyvnil tvár Žiliny.
Mesto Žilina – 2008 – Zbor Žilincov


Dielo akad. arch. Ferdinanda Čapku v Žiline si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz: Ferdinand Čapka.

Ferdinand Čapka sa narodil vo Viedni 15. augusta 1905 v rodine stolára. Po štúdiu na umeleckopriemyselnej škole začal v roku 1930 navštevovať viedenskú výtvarnú akadémiu. Štúdium dokončil v Prahe v roku 1935. Od začiatku tridsiatych rokov sa zapojil do prúdu architektonickej moderny, v duchu ktorej realizoval viacero pozoruhodných stavieb. Vo svojej tvorbe vychádzal z funkcionalizmu, ktorý uplatňoval hlavne v mestskom prostredí. V spolupráci s F. Bednárikom v rokoch 1933 – 1938 vznikli diela, z ktorých väčšinu tvorili víťazné návrhy z architektonických súťaží. V Žiline to bola železničná stanica (1937), administratívna budova elektrární (1940). V ďalšom období spolupracoval s Michalom M. Scheerom a k najvýznamnejším stavbám z tohto obdobia patrí tržnica v Žiline z roku 1941 (spolupráca M. Šesták). Do roku 1948 pracoval potom samostatne. V tomto období sa postavil žilinský futbalový štadión, obytné domy súkennej továrne v Žiline a Rajci a turistické chaty vo Vrátnej a na Chlebe. V Žiline bol zamestnaný v Stavoprojekte, kde pracoval až do dôchodok v roku 1980. Tu spracoval na urbanistickej koncepcii sídelného útvaru Hliny I – IV (1957) v spolupráci s L. Bauerom. Z ďalších prác je Dom odborov (spolupráca s Řepom), Vysoká škola dopravná (spolupráca s Bauerom, Meckom, Meckovou a Hejtmánkom 1966). Medzi posledné patrí budova VÚB banky (1979). Okrem týchto stavieb v Žiline má svoje diela aj na iných miestach Slovenska. Za svoju tvorbu architekta mu v roku 1975 udelili cenu Dušana Jurkoviča za súborné dielo.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1912

[0] Komentárov