Železničný most cez rieku Váh — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/10

Železničný most cez rieku Váh

premietanie (slideshow)
Železničný most cez rieku Váh

Železničný most cez rieku Váh zo Zriaďovacej stanice Žilina-Teplička

Spojovacia koľaj A2 km 5,230
(Foto: 19. 7. 2022)

Výstavba nového železničného mosta súvisela s výstavbou novej Zriaďovacej stanice Žilina-Teplička v rokoch 1985 – 1992. Po roku 1989 stavba nebola ukončená v plnom rozsahu a novopostavený most v roku 1995 bol zakonzervovaný. Práce na zriaďovacej stanici pokračovali v období 7/2009 – 11/2011. Most je postavený na spojovacej koľaji A2, ktorá slúži ako odchodová koľaj pre vlaky v smere do Žiliny zo Zriaďovacej stanice Žilina-Teplička.

Mostný objekt vez rieku Váh je postavený na spojovacej koľaji A2 v km 5,230. Začiatok výstavby mostného objektu siaha do roku 1985. Most bol
navrhnutý ako oceľový jednokoľajový, trojpoľový, smerovo vedený v priamej. Nosná konštrukcia každého poľa bola navrhnutá ako priehradová oceľová konštrukcia, uzavreto usporiadaná s klasickou dolnou mostovkou s uložením koľajníc na drevené mostnice. Rozpätie jednotlivých polí je 56,00, 67,20 a 56,00 m. Spodná stavba pozostáva z dvoch betónových opôr s mostnými krídlami a dvoch železobetónových pilierov. Stavba mosta bola prerušená v roku 1990 pred dokončením. Na moste chýbal len mostný zvršok. V roku 2005, pri spracovávaní novej projektovej dokumentácie, bola oceľová konštrukcia upravená podľa noriem platných v tom období. Po náročných rekonštrukčných prácach sa na moste 8. 11. 2011 vykonali zaťažovacej pracovníkmi Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. (Text prevzatý a upravený od spoločnosti PRODEX Bratislava – www.prodex.sk.)

Rieka Váh v Žiline mierne obchádza oblúkom mesto a preteká okolo pretiahnutého chrbta Dubňa. Najdlhšia slovenská rieka Váh preteká niekoľko kilometrov cez Žilinu medzi dvoma nádržami – Vodným dielom Žilina a Vodnou nádržou Hričov. Žilina leží na sútoku troch riek, ale aj na dôležitých cestných a železničných križovatkách. Cez rieky je v meste postavených niekoľko cestných a železničných mostov. Na území Žiliny priteká do Váhu rieka Kysuca a Rajčianka.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 100

[0] Komentárov

Pridať komentár