Kostol Obrátenia sv. Pavla — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

434/535

Kostol Obrátenia sv. Pavla

premietanie (slideshow)
Kostol Obrátenia sv. Pavla

Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky kostola a kláštora jezuitov v Žiline

Mariánske námestie
(Foto: 19. 6. 2022)

Provinciál kapucínov Norbert Pšenčík požehnal v pondelok 12. júla obnovené makovice Kostola Obrátenia svätého Pavla v Žiline pri príležitosti rekonštrukcie chrámu. Do časovej kapsuly umiestnili pre budúce generácie odkaz, ktorý obsahuje informácie o kláštore, vedení mesta, rúško s logom kapucínov, sériu fotografií a súbor euromincí.

Názov stavby: Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky kostola a kláštora jezuitov v Žiline. Objednávateľ: Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov. Zhotoviteľ: PAMARCH, s. r. o., Štefánikova trieda, Nitra.Projektant: Ing. arch. Ľubomír Zasymus. Lokalita: Katedrálne námestie. Termín: začiatok 03/2021 – ukončenie 09/2022. Cena diela I. etapa: 1 156 508,70 eur.

Pokračuje náročná rekonštrukcia Kostola Obrátenia sv. Pavla a priľahlého kláštora. Kostol má viac ako 250 rokov. Výraznou zmenou bude zmena farieb fasády, kde bude prevládať bielo-sivá farba. Práce sú rozdelené do šiestich etáp: 1. etapa, projektová dokumentácia a výskumné práce. Predpokladané náklady na historicko-architektonický prieskum a návrh na reštaurovanie 12 tisíc eur, náklady na dokumentáciu, stavebné povolenie a lešenie 9000 eur. V 2. etape sa budú vysušovať podsiene, odstraňovanie nevhodných stavebných zásahov a úprava povrchu asi za 29 000 eur. V 3. etape sa bude vykonávať oprava fasády kostola (omietky, nátery, obnova štukových prvkov). V 4. etape sa pristúpi k oprave fasády kláštora, práce obdobne ako pri oprave kostola. V 5. etape sa bude vykonávať oprava dvora (oplechovanie a zastrešenie). V 6. etape sa budú vykonávať práce v interiéri kostola (reštaurovanie oltárov a obnova malieb). Okrem týchto prác sa budú vymieňať okná, reštaurovanie krížov na vežiach, reštaurovanie sochy sv. Pavla na fasáde kostola a kovovej pamätnej tabule na kostole,

Kostol tvorí dominantu Mariánskeho námestia. Tento dvojvežový barokový kostol postavili v rokoch 1743 – 1754 jezuiti. Veže sú vysoké 32 m a na priečelí kostola je socha sv. Pavla. V interiéri vyniká hlavný oltár sv. Pavla apoštola s obrazom patróna kostola od Jozefa Božetecha Klemensa, dva bočné barokové oltáre, obrazy svätcov, organ na chóre a ďalšie barokové vybavenie z 18. storočia. V kostole je päť obrazov od Jána Ignáca Cimbala (šiesty obraz Obrátenie svätého Pavla je v Považskej galérii). V suteréne kostola sa nachádzajú krypty. Kostol bol vysvätený v roku 1749, je národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 1995 kardinál Ján Chryzostom Korec dal diecézny Kostol Obrátenia sv. Pavla (Sirotár) na 25 rokov do duchovnej správy Reholi menších bratov kapucínov.

Obnova Kostola Obrátenia sv. Pavla začala v marci 2021. Podľa rozpočtu by mala stáť 1 156 508,70 eur, z toho finančne podporilo sumou viac ako 877- tisíc eur Ministerstvo kultúry SR. Obnovená bude čelná fasáda kostola i kláštora, ale aj vnútrobloková časť kláštora. Átrium plánujú po zastrešení otvoriť pre verejnosť. Reštaurované budú aj obe veže, strecha veží, na ktorých meď vymenia za bridlicu. Vymenené budú všetky okná (64 ks) v kláštore. Objekt kostola bude mať zmenenú farebnosť v grafitovo sivej, v kombinácii s bielou. Strechy budú pokryté čiernymi bridlicami a na nich budú dva pozlátené kríže. Novinkou bude i obnovenie a sfunkčnenie vežových hodín.



Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 22

[0] Komentárov

Pridať komentár