Eduard Adanko, in memoriam — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

479/535

Eduard Adanko, in memoriam

premietanie (slideshow)
Eduard Adanko, in memoriam

Juraj Straka prevzal Prestížnu cenu Genius loci Solnensis za Eduarda Adamka – in memoriam

XXV. Slávnostná akadémia Zboru Žilincov – Udelenie Prestížnej ceny Genius loci Solnensis
(Foto: 15. 6. 2022)

Eduard Adamko sa narodil 16. júna 1889 v Nemecku, v bývalom hanzovnom meste a pobaltskom prístave Lübeck, neďaleko Hamburgu. Jeho rodičmi boli František Adamko a Judita, rodená Blažeková. Po maturite na gymnáziu, pokračoval v štúdiu na telovýchovnom ústave univerzity v Budapešti, ktoré ukončil v roku 1911. V rokoch 1912 až 1915 tu pôsobil ako učiteľ. Po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie a vzniku Československej republiky sa v roku 1919 stal profesorom telesnej výchovy na sedemročnej reálke v Žiline, kde pôsobil 32 rokov až do odchodu do dôchodku v roku 1951. V roku 1919 sa stal tiež spoluzakladateľom Športového klubu Žilina, kde zastával rôzne funkcie. V roku 1920 usporiadal prvé verejné atletické preteky v Žiline a o rok neskôr založil atletický odbor ŠK Žilina, ktorého predsedom bol až do roku 1941. V dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20.storočia viedol aj šermiarsky a tenisový oddiel ŠK Žilina, pričom pomáhal aj robotníckym telovýchovným organizáciam v meste. Venoval sa však hlavne školskej telovýchove a atletike. Atletické družstvo žilinskej reálky pod jeho vedením získalo v roku 1928 titul stredoškolského majstra Československej republiky! Vychoval viacerých československých reprezentantov, rekordérov, trénerov i organizátorov telovýchovy a športu, pričom pôsobil aj publicisticky. Pod jeho taktovkou vyrastali tenista Ladislav Hecht, ktorý reprezentoval Československo v Davisovom pohári v rokoch 1931 až 1938, šprintér Andrej Engl, československý rekordér v behu na 100 a 200 metrov, ktorý v roku 1932 reprezentoval farby Československa na X-tych letných Olympijských hrách v Los Angeles i neskorší najvyšší predstavitelia slovenskej atletiky Rudolf Holzer, Karol Stráňai a Ľudovít Krasnec.
Profesor Adamko bol ženatý so Štefániou, rodenou Kubicovou. Zomrel 10. novembra 1980 v Košiciach, vo veku úctyhodných 91 rokov! Za svoju záslužnú trenérsku činnosť bol ocenený viacerými medailami. V roku 1964 získal od Československého zväzu telesnej výchovy verejné uznanie I. stupňa Za zásluhy o rozvoj československej telovýchovy, v roku 1970 Medailu dr. Miroslava Tyrša a v roku 1979 Chaloupeckého medailu, i pamätnú medailu Zaslúžilý občan mesta Žilina od Mestského národného výboru v Žiline. Pri príležitosti vyhodnotenia ankety Atlét roka 2019 bol nestor žilinských atlétov, profesor Eduard Adamko, v novembri toho istého roku, ocenený in memoriam slávnostným uvedením do Siene slávy slovenskej atletiky.

Spracoval Ing. Gustáv Krušinský, predseda Zboru Žilincov, prepísali Ing. Andrej Dorčík, tajomník Zboru Žilincov a Ing. Ladislav Ondruš, člen rozšíreného predsedníctva Zboru Žilincov. Žilina, jún 2022.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 23

[0] Komentárov

Pridať komentár