Ing. Ivan Gaža — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

473/535

Ing. Ivan Gaža

premietanie (slideshow)
Ing. Ivan Gaža

Ing. Ladislav Ondruš (vľavo) prevzal Prestížnu cenu Genius loci Solnensis za Ing. Ivana Gažu (nemocný)

XXV. Slávnostná akadémia Zboru Žilincov – Udelenie Prestížnej ceny Genius loci Solnensis
(Foto: 15. 6. 2022)

Ing. Ivan Gaža sa narodil 26. 7. 1940 v Bratislave. Rodom pochádza z národno- uvedomelej rodiny z Brezovej pod Bradlom. Základnú školu začal navštevovať v Kežmarku. Ako 10-ročný sa s rodičmi presťahoval do Žiliny. Už ako 12-ročný hrával futbal za žiacke družstvo Žiliny a ako 13-ročný sa stal členom Klubu filatelistov v Žiline. Maturoval na 11-ročnej strednej škole v Žiline v roku 1957.
Vojenskú prezenčnú službu absolvoval v Brne a v Seredi. Následne študoval na Zememeračskej fakulte ČVUT v Prahe, kde promoval v r. 1965. Po ukončení štúdia dostal umiestnenku do zamestnania do Ústavu geodézie a kartografie v Opave na jeho stále pracovisko v Karvinej.
V roku 1967 bol menovaný za vedúceho odboru výstavby na ONV v Žiline. Pre jeho politické postoje v roku 1969 ho odvolali z funkcie. Neskôr nastúpil na Útvar hlavného architekta mesta Žiliny, ktorý nakoniec zmenili na Útvar prípravy investícií. Pôvodných pracovníkov ako nadbytočných prepustili. V rokoch 1985 až 1987 absolvoval špeciálne postgraduálne štúdium v Inštitúte výchovy pre vynálezy a objavy v Prahe, kde získal kvalifikáciu patentového zástupcu s oprávnením pôsobiť v patentových právach a v právach z objavu pred československým Úradom pre normalizáciu i pred patentovými úradmi v zahraničí. Koncom 80. rokov minulého storočia pracoval ako zodpovedný geodet v Stredoslovenských vodohospodárskych stavbách, n. p. v Žiline.
V roku 1990 ho predseda vlády SR vymenoval za prednostu Okresného úradu v Žiline s úlohou zriadiť tento úrad a ďalšie tri obvodné úrady v Žiline, Bytči a Rajci. Hoci prvý mesiac bol jediným pracovníkom Okresného úradu, veľkým úsilím sa mu postupne podarilo zabezpečiť riadny chod všetkých štyroch úradov štátnej správy v okrese. Následne vykonával funkciu prednostu Katastrálneho úradu v Žiline.
Pán Ing. Ivan Gaža sa venoval tiež pedagogickej činnosti. V 60. rokoch 20. storočia prednášal geodéziu na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline. Neskôr vykonával oponentúru diplomových prác na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, dnešnej Žilinskej univerzite. Tu od roku 1989 externe prednášal právo v geodézii a v organizácii podniku a ekonomiku geodetických prác.
Oblasť filatelie: Je autorom publikácie Poštové pečiatky Žiliny, ktorá vyšla ako mimoriadne číslo neperiodického spravodaja Zväzu československých filatelistov – Klubu filatelistov 53-19 v Žiline, nazývaného Žilinfila k 70. výročiu jeho založenia v Žiline v náklade 100 výtlačkov v júli 1989. Je dlhodobým predsedom filatelistického klubu v Žiline.

Spracoval Ing. Gustáv Krušinský, predseda Zboru Žilincov, prepísali Ing. Andrej Dorčík, tajomník Zboru Žilincov a Ing. Ladislav Ondruš, člen rozšíreného predsedníctva Zboru Žilincov. Žilina, jún 2022.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 33

[0] Komentárov

Pridať komentár