Marián Čapka, akad. maliar — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

460/535

Marián Čapka, akad. maliar

premietanie (slideshow)
Marián Čapka, akad. maliar

Marián Čapka, akademický maliar

XXV. Slávnostná akadémia Zboru Žilincov – Udelenie Prestížnej ceny Genius loci Solnensis
(Foto: 15. 6. 2022)

Ing. Andrej Dorčík otvoril a moderoval Slávnostnú akadémiu Zboru Žilincov dňa 15. júna 2022 o 16.00 hod. v obradnej sieni Starej radnice. Počas akadémie boli udelené Prestížne ceny Genius loci Solnensis. Laureátmi ceny Genius loci Solnensis v roku 2022 boli Marián Čapka, akademický maliar a Ing. Ivan Gaža. Laureátmi ceny Genius loci Solnensis – in memoriam boli stredoškolský profesor Eduard Adamko, gymnaziálny profesor Peter Tvrdý a farár – opát František Xaver Podivínsky.

Prestížnu cenu Genius loci Solnensis udeľuje Zbor Žilincov významným rodákom a obyvateľom mesta za celoživotnú tvorivosť a zásluhy o rozvoj Žiliny. Slávnostná akadémia Zboru Žilincov je jedno zo sprievodných podujatí 26. ročníka Staromestských slávností v Žiline.

Zakladateľ a organizačný garant: Zbor Žilincov. Spolupráca: Mesto Žilina, Konzervatórium Žilina. Sponzori: Mesto Žilina a Zbor Žilincov. Scenár: Predsedníctvo Zboru Žilincov.

Organizačno-realizačné zabezpečenie: Ing. Gustáv Krušinský, predseda Zboru Žilincov, Ing. Andrej Dorčík, Miroslav Pliegel ml., Ing. Monika Pfliegelová, Jozef Feiler, RNDr. Ján Štofko a Mgr. art. Milan Oravec, ArtS. Účinkovali študenti a pedagógovia Konzervatória Žilina.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 23

[0] Komentárov

Pridať komentár