Hôrecká (smer Hájik) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

61/186

Hôrecká (smer Hájik)

premietanie (slideshow)
Hôrecká (smer Hájik)

Zastávka Hôrecká (smer Hájik) – Trolleybus stop Hôrecká

Dopravný podnik mesta Žiliny
(Foto: 23. 5. 2022)

Od stredy 16. februára 2022 slúži cestujúcej verejnosti nová zastávka Hôrecká v smere na Hájik. Na zastávke je vybudovaný nový prístrešok, dopravný záliv s kasselským obrubníkom a označník. Pôvodná zástavka Hôrecká v smere na Hájik má nový názov Essenská. Zastávka obsluhuje trolejbusové linky č. 6, 7, 16 a nočnú autobusovú linku č. 50.

Mesto Žilina pokračuje v rekonštrukciách zastávok mestskej hromadnej dopravy. Od apríla 2021 v rámci druhej etapy prác obnovilo päť existujúcich zastávok na Komenského ulici v smere na Hliny, na Ulici Mateja Bela v smere na Hájik aj do centra mesta a na ulici Pod hájom v smere na Žilinskú univerzitu i do centra mesta. Nová zástavka pribudla na Hôreckej ceste. Rekonštrukčné práce v predpokladanej hodnote takmer 385-tisíc eur žilinská samospráva zafinancovala z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výška povinnej spoluúčasti mesta na financovaní bude viac ako 19-tisíc eur.
Verejné obstarávanie na dodávateľa prác trvalo od februára tohto roku štyri mesiace, jeho kontrola si vyžiadala ďalšie tri mesiace. Obnovu zastávok, ktorá trvala približne deväť mesiacov, urobila súkromná spoločnosť ERPOS, spol. s r. o., ktorá uspela v obstarávaní s víťaznou ponukou 358-tisíc eur.
Farebné vyhotovenie rekonštruovaných zastávok v II. etape navrhlo vedenie Útvaru hlavného architekta mesta Žilina s cieľom eliminovať vizuálny chaos. Z toho dôvodu sú zastávky opatrené náterom antracitovej farby.

Počas stavebných prác sa kompletne vymenilo podložie zastávkového zálivu, na ktorom vozidlo stojí počas státia na zastávke. Pôvodný nerovný a hrboľatý povrch so zvlneným asfaltom, vypadanými kockami či dlažbou znižoval kvalitu prepravy cestujúcich a bol možným zdrojom zranení. Úpravy zastávok mestskej hromadnej dopravy zahŕňali aj debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou zmodernizovaných zastávok je aj automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 106

[0] Komentárov

Pridať komentár