Počet deportovaných Židov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

14/34

Počet deportovaných Židov

premietanie (slideshow)
Počet deportovaných Židov

Číselník na balustráde pod katedrálou

Marcel Benčík, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, písmo Ondreja Jóba
(Foto: 18. 5. 2022)

Každé pole šesťmiestnej numerickej platformy má veľkosť 2,4 x 1,2 metra. Dielo je ale vymyslené tak, že na začiatku boli vyrobené tri sady panelov s číslami 0 až 9 a dodatočných šesť plných panelov bez číslice. Vďaka tomu je možné umiestniť na balustrádu hodnoty od 0 do 999 888 s výnimkou tých, ktoré majú jednu číslicu viac ako trikrát. Sú vyrobené tri sady panelov obsahujúce číslice 0 až 9 a šesť plných panelov – bez číslice. Číslice sa len vymieňajú, Vymeniť čísla stojí 43,20,- eur s DPH za natlačenie polepu na malú alumíniovú tabuľku, ktorá je umiestnená vpravo dole. Číslice vymieňajú zamestnanci mesta v pracovnom čase, Pôvodný zámer bol, že sa k výmene čísel bude dochádzať každý mesiac. V súčasnosti je ale frekvencia výmeny menej častá. Novú podobu s číslami dostala balustráda v roku 2015, prvým číslom bol počet obyvateľov – Žilinčania, je nás 83684!. Šesťcifernú číslicu už nahradila štvorciferná, jednu z dvoch prázdnych plôch už stihol poznačiť neznámy vandal. Celé dielo financovala oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra a celkové náklady boli 10 000,- eur. Dielo navrhol tím autorov: Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marek, Ing. arch. Marián Lucký. Písmo pre projekt venoval Mgr. art. Ondrejov Jóbi. Odborná porota dizajnérov udelila autorom Národnú cenu za za experimentálny komunikačný dizajn 2016.

Mesto Žilina má v úmysle skrášliť priestor balustrády pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice (Farský kostol), kde sa v minulosti nachádzal reliéf od akademického sochára Ladislava Beráka s motívom Slovenského národného povstania. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malá Fatra, ktorá vypísala a hradila výtvarno-architektonickú súťaž: „Revitalizácia priestoru pod balustrádou v meste Žilina“, vyhodnotila súťažná komisia dva odovzdané architektonické návrhy.
V rámci odbornej diskusie komisia hodnotila architektonicko-výtvarnú hodnotu predložených návrhov, ich vhodnosť pre prostredie Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina a jej ochranného pásma, súlad s požiadavkami rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina o zámere úpravy čela balustrády, mieru realizovateľnosti diela a celkový súlad nového diela s pôvodným architektonickým konceptom autora balustrády a budovy divadla – architekta Otta Reichnera. Následne komisia rozhodla o udelení prvého a druhého miesta. Prvú cenu s honorárom 1 000 € komisia jednohlasne udelila návrhu pracujúcemu s témou vrstvenia historických máp mesta Žilina (materiálové riešenie sklo a LED), ktorého autorkou je Ing. arch. Dorota Mrázová (v spolupráci s Ing. Ľubomírom Šugárom). Víťaznému návrhu komisia udelila prvú cenu pre citlivé spracovanie nepotláčajúce pôvodnú architektúru balustrády, jeho začlenenie do celku Námestia Andreja Hlinku a súčasnej podoby balustrády so súsoším sv. Cyrila a Metoda, jeho informačnú zložku odkazujúcu v mieste nástupu do Mestskej pamiatkovej rezervácie na urbanisticko-historický vývoj mesta Žilina, efekt iluminácie vo večerných hodinách a mieru realizovateľnosti celého diela podľa určeného rozpočtu.
Druhé miesto s honorárom 500 € komisia udelila návrhu pracujúcemu so segmentmi „rieky času“ (materiálové riešenie antikor, sklo, LED), ktorého autorom je Peter Moravčík – David, reklamné štúdio. Komisia ocenila moderný súčasný prístup k stvárneniu balustrády, jeho celkový dizajn a variabilitu. „Tento priestor je začiatkom mestskej pamiatkovej rezervácie, jedinej svojho druhu na Slovensku, preto sme chceli, aby sa tu nachádzalo nielen umelecky hodnotné dielo, ale aby návštevníci získali základné informácie o Žiline a najmä, aby vzhľad tohto priestoru zanechal v každom okoloidúcom dobrý prvý dojem. Verím, že spoločne sa nám podarilo túto časť Žiliny esteticky i efektívne skrášliť,“ uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina dňa 16. 10. 2013, "Poznáme víťaza revitalizácie priestoru pod balustrádou v centre Žiliny". Web Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 116

[0] Komentárov

Pridať komentár