Kostol sv. Barbory — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/10

Kostol sv. Barbory

premietanie (slideshow)
Kostol sv. Barbory

Františkánsky kostol a kláštor

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina-mesto
(Foto: 14. 6. 2009)

Na Ulici Jozefa Miloslava Hurbana je významná dominanta kostol a kláštor františkánov. V roku 1701 pozval uhorský palatín, knieža Pavol ESTERHÁZY (1653 – 1713) františkánov aj do Žiliny. Prví príslušníci Rehole menších bratov prišli do Žiliny v roku 1704. V roku 1723 začali v Žiline s výstavbou barokového kláštora františkánov a kostola svätej Barbory. Kláštor s kostolom stavali za mestskými hradbami, čo malo okrem iného symbolizovať spätosť františkánov s jednoduchým ľudom. Vežu pristavili ku kostolu v roku 1728. Celú stavbu františkánskeho kláštora a kostola dokončili v roku 1731. Budova kláštora bola pôvodne iba jednoposchodová. Druhé poschodie pristavili až po prvej svetovej vojne, v roku 1924.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 70.

Ján Michalička sa narodil 11. júna 1919 v Hradišti pod Vrátnom našej obci v rodine Floriána Michaličku a Terézie rod. Sekáčovej. V detstve stratil matku a jeho otec sa znova oženil. Bol nadaný už v detstve a túžil stať sa kňazom. Po absolvovaní gymnázia v malom Biskupskom seminári Blahoslavenej Panny Márie Kráľovnej neba v Nitre študoval filozofiu a teológiu v Ríme v rokoch 1939 – 1943. Na katolíckeho kňaza bol vysvätený 11.júla 1943 v Ríme, kde slúžil aj primičnú sv. omšu a ďalej pokračoval v štúdiách až do roku 1945. Od roku 1946 bol kaplánom v Drietome a od roku 1952 kaplánom v Žiline. V rokoch 1984 – 1996 spravoval františkánsky Kostol sv. Barbory v Žiline. V roku 1976 bol menovaný za postsynodálneho sudcu a z rozhodnutia sv. otca Jána Pavla II. bol vymenovaný 16. novembra 1990 za honorárneho pápežského kaplána s právom používať titul monsignore. Počas svojej pastoračnej činnosti pôsobil Mons. Michalička aj ako duchovný rehoľníčok, bol vynikajúci spovedník a kazateľ. Ovládal niekoľko cudzích jazykov: češtinu, nemčinu, francúzštinu, angličtinu, poľštinu, taliančinu, chorvátčinu, latinčinu. V časoch komunistickej totality aj on, podobne ako väčšina kňazov, bol perzekvovaný pre údajnú protištátnu činnosť. Mal vrúcny vzťah k svojmu rodisku, ktoré pravidelne navštevoval. Sväté omše v rodnej farnosti nesmel slúžiť verejne v kostole, lebo nemal štátny súhlas, ale napriek tomu slúžil denne súkromne v bočnej kaplnke (Boží hrob). Mons. Ján Michalička zomrel po krátkej chorobe 2. septembra 1997 v Žiline, kde je aj pochovaný. Pohrebné obrady vykonal Mons. František Rábek, vtedajší pomocný biskup a generálny vikár Nitrianskej diecézy.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2628

[0] Komentárov

Pridať komentár