Najstarší strom v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/7

Najstarší strom v Žiline

premietanie (slideshow)
Najstarší strom v Žiline

Park pri továrni na spracovanie súkna

Lipa malolistá (Tilia cordata)
(Foto: 11. 5. 2022)

Najstarší strom v Žiline – lipa malolistá (Tilia cordata) má v súčasnosti obvod kmeňa 590 cm. V druhej polovici 20. storočia bol nevhodne staticky zabezpečený kovovými pásmi, ktoré pomaly vrastajú do dreva. Vek lipy sa odhaduje na viac ako 350 rokov.

Veľkopriemyselník Karol Löw pri Kysuckej ulici postavil v roku 1891 továreň na spracovanie vlny. Bola to najmodernejšia a najväčšia textilná továreň v uhorskej časti monarchie, ktorá pod názvom Uhorská továreň na vlnené látky, vojenské súkno a prikrývky vyvážala svoje výrobky do celej Európy, USA, Kanady, Mexika a do mnohých krajín sveta. Park pri továrni bol vybudovaný v roku 1891 a jeho pôvodná plocha ešte v roku 1922 bola pomerne veľká – 2,12 ha. Postupnou zástavbou sa park zmenšoval. Dodnes tu však možno vidieť ešte pozostatky tohto kedysi významného žilinského parku v podobe nádherných solitérnych drevín.
Park navrhol významný európsky krajinný architekt švédskeho pôvodu Carl Gustav Swensson (1861 – 1910). Na Slovensku projektoval sadové úpravy okolo Továrne na spracovanie súkna a záhradu okolo žilinskej vily Karla Löwa. Swensson pre Löwovcov projektoval aj pavilón na Hornouhorskej priemyselnej výstave v roku 1903 v Žiline. Samotná žilinská továreň bola budovaná veľkoryso a moderne. Tomu zodpovedala aj sadová úprava, pretože Löwovci kládli na úpravu okolia svojich stavieb veľký dôraz. V Jihlave mali nad továrňou a sídlom dokonca vlastné záhradníctvo. Výsadbu okolo žilinskej továrne Swensson naprojektoval ako prírodno-krajinársky park. V areáli boli vysadené pagaštany konské, javory horské, javory mliečne, lipy malolisté, lipy veľkolisté, duby letné, jasene štíhle, topole čierne 'Italica', ale aj exotické dreviny. Z pôvodnej výsadby sa zachovalo niekoľko solitérnych líp s obvodmi kmeňa nad 250 cm, štyri pagaštany konské a niekoľko dubov. Nad všetky vyniká obrovský majestátny solitérny exemplár duba letného s obvodom kmeňa 380 cm. Dodnes tu ešte možno vidieť pozostatky tohto kedysi významného žilinského parku v podobe nádherných solitérnych drevín. Ide o najstarší žilinský park, pri ktorom poznáme aj jeho autora. V bývalom parku sa nachádza aj najstarší strom v Žiline, lipa malolistá.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 89

[0] Komentárov

Pridať komentár